NS ICS 83.080.01

Standardsamling
NOK 34 626,60 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 83.080.01: Plast generelt
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 83.080.01: Plastics in general
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 34 626,60 (eks. mva)
NOK 43 283,25 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 38 474,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 48 092,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (147)

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Resirkulert plast — Prøvetakingsprosedyrer for prøving av plastavfall og returmateriale

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2020-12-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Differensiell skanningskalorimetri (DSC) — Del 4: Bestemmelse av spesifikk varmekapasitet (ISO 11357-4:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av dynamisk-mekaniske egenskaper — Del 3: Bøyevibrasjon — Resonanskurvemetode (ISO 6721-3:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Differensiell skanningskalorimetri (DSC) — Del 8: Bestemmelse av termisk konduktivitet (ISO 11357-8:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av viskositeten til polymerer i fortynnet løsning ved bruk av kapillærviskosimetre — Del 1: Generelle prinsipper (ISO 1628-1:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av nedbrytningsgraden av plastmaterialer under definerte komposteringsforhold i en pilotprøving (ISO 16929:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-04-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9503:1984

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast - Skårslagprøving av stive materialer etter Izod-metoden (ISO 180:1982)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1985-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9504:1985

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Plast - Standardklimaer for kondisjonering og prøving (ISO 291:1977)

SpråkNorskUtgave: 1 (1985-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9508:1985

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av sprøhetstemperatur ved slagprøving (ISO 974:1980)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1985-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9513:1985

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av aske - Vanlige metoder (ISO 3451-1:1981)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1985-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9514:1985

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av endring i farge og egenskaper etter sollyseksponering under glass, naturlig værpåvirkning eller kunstig lys (ISO 4582:1980)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1985-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1122:2001

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av kadmium - Fuktig nedbrytningsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-06-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Reologi — Del 1: Terminologi og symboler for rotasjonsreometri og oscillerende reometri (ISO 3219-1:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-05 (2021-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Reologi — Del 2: Generelle prinsipper for rotasjonsreometri og oscillerende reometri (ISO 3219-2:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-05 (2021-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av total lystransmisjonsfaktor for gjennomsiktige materialer — Del 2: Tostråleinstrument (ISO 13468-2:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Innhenting og presentasjon av sammenlignbare flerpunktsdata — Del 3: Miljøets innvirkning på egenskaper (ISO 11403-3:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bestemmelse av maksimal aerob biologisk nedbrytbarhet av plastmaterialer i vannholdig medium — Metode for analyse av utskilt karbondioksid (ISO 14852:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-07-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Innhenting og presentasjon av sammenlignbare flerpunktsdata — Del 1: Mekaniske egenskaper (ISO 11403-1:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

ENDRING — Plast — Metoder for eksponering for laboratorielyskilder — Del 2: Xenonbuelamper — Endring 1: Klassifisering av dagslysfiltre (ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast — Symboler og forkortede termer — Del 4: Flammehemmende midler (ISO 1043-4:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av graden av nedbrytning av plastmaterialer i marine habitater under reelle feltbetingelser (ISO 22766:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av aerob biologisk nedbrytning av plastmaterialer eksponert for saltvann — Del 1: Metode med analyse av utviklet karbondioksid (ISO 23977-1:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Klimaspor og miljøspor av biobasert plast — Del 2: Klimaspor fra materialer, mengde (masse) av CO2 fjernet fra luft og opptatt i polymermolekyler (ISO 22526-2:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Klimaspor og miljøspor av biobasert plast — Del 1: Generelle prinsipper (ISO 22526-1:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av aerob biologisk nedbrytning av ikke-flytende materialer eksponert for marint sediment — Metode med analyse av utviklet karbondioksid (ISO 22404:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast — Vurdering av iboende biologisk nedbrytbarhet i materialer eksponert for marine innpodingsstoffer under mesofiliske aerobe laboratorieforhold — Prøvingsmetoder og krav (ISO 22403:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Klimaspor og miljøspor av biobasert plast — Del 3: Klimaspor fra prosesser, krav og retningslinjer for kvantifisering (ISO 22526-3:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Bestemmelse av aerob biologisk nedbrytning av plastmaterialer eksponert for saltvann — Del 2: Metode med måling av oksygenforbruket i lukket respirometer (ISO 23977-2:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14233:2002

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Plast - Temperatur ved grensesnittet mellom plast og matvare - Bestemmelse av temperaturen til plastmaterialer og -artikler ved grensesnittet mellom plast og matvare under oppvarming i mikrobølgeovn og konvensjonell komfyr for å velge egnet tamperatur for migrasjonsprøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14481:2003

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Plast - Prøvingsmetoder for bestemmelse av fettkontakt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-08-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Symboler og forkortede termer - Del 1: Grunnpolymerer og deres spesielle egenskaper (ISO 1043-1:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av termisk konduktivitet og termisk diffusivitet - Del 3: Metode med temperaturbølgeanalyse (ISO 22007-3:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Veiledning for vurdering av fiberarmerte polymerkompositters egenskaper og ytelse ved brann (ISO 25762:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av strekkegenskaper - Del 2: Prøvingsbetingelser for støpe- og ekstruderingsplast (ISO 527-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast - Innhenting og presentasjon av sammenlignbare flerpunktsdata - Del 2: Termiske egenskaper og bearbeidingsegenskaper (ISO 11403-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bestemmelse av fullstendig aerob biologisk nedbrytbarhet av plastmaterialer under kontrollerte komposteringsbetingelser - Metode ved analyse av utviklet karbondioksid - Del 1: Generell metode (ISO 14855-1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Metoder for eksponering for laboratorielyskilder - Del 2: Xenonbuelamper (ISO 4892-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av avbøyningstemperatur under last - Del 2: Plast og hardgummi (ISO 75-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Utvikling og bruk av mellomskala-brannprøving av plastprodukter - Del 1: Generell veiledning (ISO 15791-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Differensiell skanningskalorimetri (DSC) - Del 5: Bestemmelse av karakteristiske temperaturer og tider for reaksjonskurver, reaksjonsentalpi og konverteringsgrad (ISO 11357-5:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16472:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Metode for kunstig akselerert fotoaldring ved bruk av kvikksølvdamplamper ved middels trykk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av stoff som kan ekstraheres med organiske løsemidler (konvensjonelle metoder) (ISO 6427:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast - Flerbruksprøvelegemer (ISO 3167:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av termisk konduktivitet og termisk diffusivitet - Del 6: Komparativ metode for lav termisk konduktivitet ved bruk av en temperaturmoduleringsteknikk (ISO 22007-6:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Plast - Bestemmelse av krypforhold - Del 2: Bøyekryping ved trepunktsbelastning (ISO 899-2:2003/Amd 1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Enkel varmeavgangsprøving ved hjelp av konisk stråleovn og termoelementdetektor (ISO 13927:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast og hardgummi - Verifikasjon av Shore-durometere (ISO 21509:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16465:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Metoder for kalibrering av svart- og hvitstandard-termometere og svart- og hvitpanel-termometere for bruk i naturlig og kunstig værpåvirkning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16795:2015

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Plast - Metode for beregning av varmeakkumulering på flate overflater ved simulert solstråling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Bestemmelse av graden av nedbrytning av plastmaterialer under simulerte komposteringsbetingelser ved prøving i laboratorium (ISO 20200:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>