NS ICS 53.040

Standardsamling
NOK 13 543,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 53.040: Utstyr for kontinuerlig godshåndtering. Transportører
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 53.040: Continuous handling equipment
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 13 543,50 (eks. mva)
NOK 16 929,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 18 058,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 22 572,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (41)

NS-EN 16974:2016

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Båndbreddespesifikk rullemotstand etter inntrykking - Krav, prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Bestemmelse av elastisk og permanent forlengelse og beregning av elastisitetsmodul (ISO 9856:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Del 1: Konstruksjon, dimensjoner og mekaniske krav til transportbånd for generell bruk (ISO 15236-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Sideveis fleksibilitet (transportevne) - Prøvingsmetode (ISO 703:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Del 2: Foretrukne båndtyper (ISO 15236-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Del 3: Spesielle sikkerhetskrav til bånd for bruk i undergrunnsinstallasjoner (ISO 15236-3:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Metode for bestemmelse av rivestyrken på transportbånd av tekstiler (ISO 505:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Metoder for bestemmelse av total tykkelse og beleggtykkelse (ISO 7590:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13827:2003

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Stålkord-transportbånd - Bestemmelse av horisontal og vertikal forskyvning av stålkorder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 620:2021

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Utstyr og systemer for kontinuerlig transport — Krav til sikkerhet for stasjonære transportbånd for bulkmaterialer

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 619:2022

Standard

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Utstyr og systemer for kontinuerlig transport — Krav til sikkerhet for utstyr til mekanisk håndtering av stykkgods

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd — Brennbarhetsegenskaper i laboratorieskala — Krav og prøvingsmetode (ISO 340:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord — Prøving av trekkevne i lengderetning — Del 2: Måling av strekkfasthet (ISO 7622-2:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Eksplosjonsisolering med plugger av bulkmateriale i transportskruer og mellombeholdere

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-08-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Stålkord transportbånd - Del 4: Vulkaniserte båndskjøter (ISO 15236-4:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord — Prøving for binding mellom kord og belegg — Startprøving og prøving etter varmebehandling (ISO 7623:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-12-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5031:1977

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Utstyr for kontinuerlig transport - Koblinger og slanger til bruk ved pneumatisk transport av løsvarer - Sikkerhetsbestemmelser

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1989-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Lette transportbånd - Del 1: Grunnleggende egenskaper og anvendelse (ISO 21183-1:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Transportbånd - Adhesjon mellom bestanddeler - Prøvingsmetoder (ISO 252:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd med tekstilstamme - Total båndtykkelse og tykkelse på bestanddelene - Målemetoder (ISO 583:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd - Spesifikasjoner for transportbånd dekket med gummi eller kunststoff for gruvedrift (ISO 22721:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Prøving av flambarhet ved brannsimulering - Del 2: Brannprøving i stor skala

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utstyr for kontinuerlig transport og systemer - Sikkerhetskrav til utstyr for kontinuerlig transport for lignitt dagbruddsdrift

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utstyr for kontinuerlig transport og systemer - Krav til sikkerhet og EMC for utstyr for lagring av løsvarer i siloer, lagringslommer, trakter og beholdere

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Utstyr og systemer for kontinuerlig transport - Krav til sikkerhet og EMC til utstyr for mekanisk håndtering av bulkmaterialer med unntak av stasjonære transportbånd

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kontinuerlig transportutstyr og systemer - Krav til sikkerhet for systemer og deres komponenter for pneumatisk transport av bulkmateriale

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Bestemmelse av styrke av mekaniske festemidler - Statisk prøvingsmetode (ISO 1120:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Lette transportbånd - Bredde- og lengdetoleranser for kappede lette transportbånd (ISO 15147:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd - Elektrisk ledningsevne - Spesifikasjon og prøvingsmetode (ISO 284:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Lette transportbånd - Bestemmelse av det elektrostatiske felt som genereres av løpende lette transportbånd (ISO 21179:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Prøving av trekkevne i lengderetning - Del 1: Måling av forlengelse (ISO 7622-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Styrkeprøving av adhesjon mellom dekkplaten og kordstammen (ISO 8094:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Transportbånd av tekstiler - Bestemmelse av netto lengde på et kontinuerlig (skjøtet) transportbånd (ISO 16851:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Transportbånd - Prøving av flambarhet ved brannsimulering - Del 1: Prøvinger med propanbrennere

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12882:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd for generell bruk - Sikkerhetskrav for elektrisitet og brennbarhet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14973:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd for bruk i underjordiske installasjoner - Sikkerhetskrav for elektrisitet og brennbarhet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Transportbånd av tekstiler - Strekkfasthet ved full tykkelse, forlengelse ved brudd og ved referanselast - Prøvingsmetode (ISO 283:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 251:2012

Standard (Kun elektronisk)

NOK 481,00 (eks. mva)

Transportbånd med tekstilstamme — Bredder og lengder

SpråkEngelskUtgave: 4 (2021-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Transportbånd — Prøving av valsens friksjon (ISO 20238:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2019-02 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Lette transportbånd — Bestemmelse av elektrisk motstand (ISO 21178:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Lette transportbånd - Del 2: Liste over ekvivalente termer (ISO 21183-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 41