NS-EN 1487:2000

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bygningsventiler - Hydraulisk sikkerhetsgruppe - Prøvinger og krav
Engelsk tittel: Building valves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2000-08-08)
Erstattes av: NS-EN 1487:2014 Check Gyldig
Antall sider: 28
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.60
Omfang: Denne europeiske standarden angir krav til mål, materialer og ytelse (medregnet prøvingsmetoder) for hydrauliske sikkerhetsgrupper med nominelle størrelser fra DN 15 til DN 40 og et arbeidstrykk1) fra 0,1 MPa (1 bar) til 0,7 MPa (7 bar). Hydrauliske sikkerhetsgrupper er beregnet på montering på kaldtvannstilførselen på vannvarmere med en fordelingstemperatur på høyst 95 °C for alle energikilder. Hydrauliske sikkerhetsgrupper regulerer og begrenser trykket i vannvarmere og hindrer at varmtvann strømmer tilbake til nettet, og at vann i vannvarmere forurenses av vannet som slippes ut. Hydrauliske sikkerhetsgrupper regulerer ikke temperaturen, men kan alene garantere den hydrauliske sikkerheten for vannvarmere forutsatt at deres mekaniske styrke er minst lik det nominelle trykket til sikkerhetsgruppen. MERKNAD Bruken av innretninger som er angitt i denne standarden, overflødiggjør ikke behovet for å bruke regulatorer (for eksempel termostater og overhetingstermostater) som virker direkte på energikilden som brukes for vannvarmere. Fotnote 1) Alle trykk er overtrykk med mindre noe annet er angitt.
Komité: SN/K 098
Fastsatt: 2000-08-08
Tilbaketrukket: 2014-10-01
ICS: 91.140.60 - Vannforsyningssystemer