NS-EN 12729:2002

NOK 1 005,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømning - Tilbakestrømningsbeskyttelse (ventil) med kontrollerbar sone med redusert trykk - Gruppe B - Type A
Engelsk tittel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2003-01-10)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 1 005,00 (eks. mva)
NOK 1 256,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.60
Omfang: Denne europeiske standarden angir bruksområde, mål, fysisk-kjemiske egenskaper, hydrauliske egenskaper, mekaniske egenskaper og akustiske egenskaper for tilbakestrømningsbeskyttelse med kontrollerbar sone med redusert trykk av gruppe B, type A. Denne standarden omhandler tilbakestrømningsbeskyttelse av gruppe B, type A med kontrollerbar sone med redusert trykk, som er beregnet på å hindre tilbakestrømning ved at vannet ledes tilbake til drikkevannsinstallasjonen gjennom hevertvirkning eller mottrykk når trykket i drikkevannsinstallasjonen er lavere enn trykket i systemet som befinner seg nedstrøms. Den gjelder for kontrollerbar tilbakestrømningsbeskyttelse i størrelsene DN 8 til DN 250. Den omhandler kontrollerbar tilbakestrømningsbeskyttelse for PN 10, som kan fungere uten endringer eller justeringer: – ved et hvilket som helst trykk inntil 1 MPa (10 bar); – ved enhver variasjon i trykket på inntil 1 MPa (10 bar); – i permanent drift ved en temperatur som er begrenset til 65 °C og 90 °C i høyst 1 h. Den angir også prøvingsmetoder og krav med henblikk på kontroll av egenskaper, merking og presentasjon ved levering.
Fastsatt: 2003-01-10
ICS: 13.060.20 - Drikkevann
91.140.60 - Vannforsyningssystemer