NS 8400:2005

NOK 345,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved an
Engelsk tittel: Procurement rules for building and civil engineering works by invitation to tender
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2005-09-01)
Erstatter: NS 3400:1972 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 12
Pris:

NOK 345,00 (eks. mva)
NOK 431,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: NS 8400 bør brukes ved kontrahering av kontrakter om utførelse av bygg og anlegg, og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Standarden angir et regelverk som skal følges både av oppdragstaker og leverandør i forbindelse med anbudskonkurransen. I anbudskonkurranser etter NS 8400 er det ikke tillatt med forhandlinger før kontraktsinngåelsen. Denne standarden kan bare brukes ved kontrahering av byggekontrakter og kjøp av varer og tjenester for private oppdragsgivere. Ved offentlige anskaffelser gjelder lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrift av 7. april 2006 nr. 402.
Komité: SN/K 042
Fastsatt: 2005-09-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg