Kurs i hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO med FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor tilbyr vi dette kurset som gir deg en innføring i hvordan samordne de internasjonale ledelsessystemstandardene fra ISO med FNs bærekraftsmål i din virksomhet.

Kursbeskrivelse

En tilnærming til FNs bærekraftsmål blir mer og mer aktuelt for organisasjoner og bedrifter. FNs bærekraftsmål for klima og miljø er kanskje de bærekraftsmålene det er mest fokus på siden de er knyttet til Paris-avtalen om 50 % reduksjon av klimagassutslippene innen 2030, men også de øvrige bærekraftsmålene vil bli omhandlet. Mange av FNs bærekraftsmål er samtidig relatert til hverandre. Utfordringen for mange er å integrere de bærekraftsmålene man ønsker å forplikte seg til i ledelsessystemet i organisasjonen.

I prinsipp er alle ISOs ledelsesstandarder knyttet til ett eller flere bærekraftsmål, men de mest nærliggende ledelsesstandardene er ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Kurset vil gi deg veiledning i hvordan du kan samordne ledelse, målstyring og forbedringsarbeid som kreves av ISOs ledelsessystemstandardene med FNs bærekraftsmål.

I dette inngår det f.eks.:

  • Relevante ledelsessystemstandarder som underbygger FNs bærekraftsmål
  • Strategier og policyer
  • Mål og miljøforbedringsprogrammer
  • Risikobasert tilnærming  
  • Implementering av FNs bærekraftsmål i organisasjonens prosesser og aktiviteter
  • Internrevisjon
  • Avviksbehandling
  • Ledelsens gjennomgåelser
  • Evaluering og rapportering

Mål for kurset

Etter kurset skal du inneha kunnskap om hvordan du kan integrere FNs bærekraftsmål i ditt ledelsessystem basert på en eller flere av ISOs ledelsessystemstandarder.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et ledelsessystem basert på en eller flere av ISOs ledelsessystemstandarder.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.

Magnus Robbestad deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og som deltaker i komiteene for ISO 19011 og ISO 45001.

Han har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001,SN-BS OHSAS 18001, NS-ISO 45001 og EQUASS.

Magnus Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder og han har mange års erfaring som foredragsholder for Standard Online AS.

Dato/Tid: 29. sep 2022 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 22-1427001 Kurs i hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO med FNs bærekraftsmål

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 28. sep 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2022-09-29
Sted:
Fornebu (Bærum)