Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko".

Kursbeskrivelse

Standarden NS-ISO 31000 beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte, blant annet gjennom å utvikle, implementere og kontinuerlig forbedre rammeverket for risikostyring som en integrert del av organisasjonenes styringssystem.

Kurset består av en gjennomgang av innholdet i den nyreviderte standarden fra høsten 2018, fordelt på følgende hovedområder:

  • Prinsipper for risikostyring: reviderte suksesskriterier
  • Rammeverk for risikostyring: økt vektlegging av forankring i (topp-)ledelsen
  • Større vektlegging av den iterative prosessen som kjennetegner kontinuerlig risikostyring
  • Noe mer fokus på rapportering og bruk av risikostyring i beslutningstaking.

Øvrige temaer i kurset vil være:

  • Risikostyring; termer, definisjoner og prinsipper
  • Rammeverk; utvikling, implementering og vedlikehold
  • Prosess; kontekst, kommunikasjon og konsultasjon
  • Risikovurdering; identifisering, analyse og evaluering
  • Risikohåndtering

Vi legger vekt på å illustrere disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal ha grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, som å gjennomføre enkle risikovurderinger.

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som i sin jobb er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av rammeverk for risikostyring, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje og deltagernes nivå i egen organisasjon.

Kursholder:

INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID 19

Standard Online følger til en hver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre dette kurset til å bli gjennomført digitalt på oppsatt dato, hvis smittesituasjonen i Norge skulle gjøre det umulig å gjennomføre kurset ved fysisk tilstedeværelse.

Skulle en slik endring i kursgjennomføringen bli en realitet, vil vi informere deltakerne om den nye situasjonen så fort som overhodet mulig.

Dato/Tid: 21. apr 2021 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80 1366 Lysaker

Kursnr./navn: 21-1220102 Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 20. apr 2021 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2021-04-21
Sted:
Fornebu (Bærum)