Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid og sikringstiltak for styring og kontroll med informasjonssikkerheten definerer virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Kursbeskrivelse

Private og offentlige virksomheter har et stadig økende fokus på informasjonssikkerhet. Virksomhetene er eksponert mot et trussel- og risikobilde i stadig endring. En systematisk tilnærming for å arbeide med informasjonssikkerhet er nødvendig for å håndtere nye eller endrede trusler og risikoer .

Standarden NS-EN ISO/IEC 27001 er utarbeidet på grunnlag av ledende praksis, og setter krav til systematisk arbeid med å forbedre en virksomhets informasjonssikkerhet. Kurset vil belyse sentrale elementer for hvordan en lykkes med å utforme, implementere, og forbedre et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 27001.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha oppnådd grunnleggende kunnskap om hvordan du jobber systematisk med styring og kontroll av informasjonssikkerheten i din virksomhet.

Du vil:

  • Forstå hvordan NS-EN ISO/IEC 27001 kan bli en integrert del av ledelsessystemet i din virksomhet.
  • Ha kjennskap til grunnleggende analyse for å kartlegge og vurdere virksomhetskritisk informasjon.
  • Forstå hvordan du utformer, implementerer, vedlikeholder og forbedrer et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, sikkerhets-/informasjonssikkerhetsleder, IT-ansvarlig og de som har funksjoner hvor styring av informasjonssikkerheten er et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Kursholder:

Hans Peter Østrem er en sikkerhetsrådgiver med fokus på informasjonssikkerhet både på policy nivå og på praktiske tilpassede løsninger. Han har erfaring ifra implementering av komplekse IKT sikkerhetsleveranser i store og mellomstore organisasjoner, både i designfasen, innsalg- og planprosessen, og som prosjektleder i implementerings- opplæring og overleveringsfasen.

Dato/Tid: 13. okt 2022 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Kursnr./navn: 22-1423100 Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

 

Påmeldingsfrist: 12. okt 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2022-10-13
Sted:
Fornebu (Bærum)