Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Trenger du faglig oppdatering og vil få med deg det siste innen risikostyring- og vurdering? Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurdering vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering og gi deg en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering basert på eksempler.

Kursbeskrivelse

Det er i økende grad krav om å utarbeide risikovurderinger for prosjekter og virksomheter. I tillegg har mange virksomheter integrert risikostyring som en del av virksomhetsstyringen og kvalitetssystemet.

Den norske standarden NS 5814 tilbyr en felles og overordnet oppskrift på risikovurdering som er gjenkjennbar på tvers av organisasjoner, virksomhetspraksis- og kultur.

NS 5814 er revidert og utgitt i ny utgave mai 2021. NS 5814:2021 gjenspeiler endringene i fagfeltet det siste tiåret og integrerer begreper, aktiviteter og kvaliteter fra NS 5814:2008, NS 5832:2014 og NS-ISO 31000:2018. Den nye utgaven av NS 5814 har som mål å vise risikovurderingens plass i overordnet risikostyring og tilby felles standard for risikovurdering av tilsiktede og utilsiktede hendelser. En standard for tilsiktede og utilsiktede hendelser er nyttig for dem som analyserer begge typer hendelser og for å kunne gi beslutningstakere oversikt over hele risikobildet.

Fremgangsmåten og logikken som følges for risikovurderinger er fleksibel slik at den kan benyttes for alle typer risikovurderinger og i ulike systemer og virksomheter.

Mål for kurset

Kurset går igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering og gi deg en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering basert på eksempler. 

Du får en innføring i:

 • Terminologi og begrepsbruk
 • Standardens omfang og innhold
 • Innføring i metode for kartlegging og vurdering av risiko
 • Innføring i de ulike trinnene og deltrinnene i en risikovurdering:
  • Trinn 1: Forutsetninger for risikovurderingen
  • Trinn 2: Identifikasjon av uønskede hendelser
  • Trinn 3: Risikoanalyse
  • Trinn 4: Risikoevaluering
 • Forarbeid og etterarbeid til risikovurderinger
 • Bruk og gjennomgang av eksempel-analyser

Læringsutbytte

 • Du får kunnskap om og forståelse for begreper og terminologi knyttet til risikovurderinger
 • Du blir kjent med metodisk rammeverk og prosess for risikovurderinger i standarden
 • Du får bedre forståelse for hvorfor og hvordan risikovurdering vil være et nyttig verktøy i din virksomhet
 • Du blir i stand til å planlegge og gjennomføre risikovurdering i egen virksomhet
 • Du blir i stand til å anvende risikovurdering som beslutningsstøtte og for risikoreduksjon

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som er ansatt i små eller store offentlige og private virksomheter som har en rolle eller ansvar innenfor risikostyring eller om du skal utarbeide risikovurderinger. Kurset kan også være nyttig for deg som har behov for bestillerkompetanse knyttet til risikovurderinger og risikostyring, eller for deg som ønsker oppdatert kunnskap og kompetanse basert på den nye utgaven. 
 

Forkunnskap

Du trenger ingen særskilte forkunnskaper om temaet for å oppnå godt utbytte av dette kurset.

Kursholder:

Cecilie Fleming er seniorrådgiver for Samfunnssikkerhet i Multiconsult, hvor hun utarbeider og leder ulike risikovurderinger for private og offentlige aktører.

Cecilie har tidligere jobbet i Nasjonalt Utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap hvor hun utviklet, fasiliterte og underviste i et bredt spekter av kurs, her nevnt: Generelle risikovurderinger etter NS 5814:2008, helhetlig ROS i kommunen, risiko- og krisekommunikasjon, sikringsrisikoanalyse basert på NS 5830-serien, beredskap og øvelsesplanlegging, samt bransjespesifikke risikovurderinger. Cecilie har jobbet for Forsvarets Høgskole med forskning, rådgivning og undervisning, og for FN og humanitære organisasjoner. 

Cecilie har en erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger og en master i internasjonal politikk med spesialisering i internasjonal sikkerhet og konflikter fra Washington DC.

Dato/Tid: 1. jun 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1493600 Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger, elektronisk kurshefte (PDF), lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 31. mai 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-06-01
Sted:
Fornebu (Bærum)