Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

God kjennskap til innholdet i NS 3420-T er viktig ved inngåelse av kontrakter om utførelse av maler- og beleggarbeider der NS 3420-T er satt som referanse. Det er ofte at slike arbeider ikke detaljbeskrives, og da er det viktig for alle parter at de kjenner til hvilke forutsetninger og bestemmelser som gjelder for utførelsen av arbeidene. Etter å ha gjennomført dette kurset skal du sitte igjen med solid kunnskap som vil bidra til at prosjekter gjennomføres uten store konflikter. Deltakerne på kurset får forståelse for oppbygning og innhold i standarden. Dette er ikke et fagkurs om selve malingsfaget.

Kursbeskrivelse

NS 3420-T er standarden som både malerentreprenører, hovedentreprenører og utbyggere forholder seg til i de aller fleste entrepriseforhold. 

På dette kurset går vi blant annet gjennom:

  • Standardens oppbygging og innhold
  • Henvisninger til andre standarder (normative referanser)
  • Hvordan bruke standarden for å utarbeide poster i en beskrivelse
  • Hvordan finne frem til kravene som er knyttet til en kode
  • Gjennomgang av tabell for K-Klasser (estetiske kvalitetsklasser)
  • Hvilke typer underlag tabellen for estetiske krav omfatter
  • Angivelse av kvalitetsforskjeller i de ulike K-klassene
  • Toleransekrav og avvik
  • Eksempler/øvingsoppgaver

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal du sitte igjen med solid kunnskap som vil bidra til at prosjekter gjennomføres uten store konflikter.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er entreprenører, malerentreprenører, og utbyggere som forholder seg til NS 3420-T i sine prosjekter.

Kursholder:

Foreleser Dag Hamre er bygningsingeniør med erfaring fra prosjektering innen byggeteknikk. Han har blant annet laget beskrivelser for ulike fagområder etter NS 3420 helt fra 1986. Dag har vært ansatt som prosjektleder i Standard Norge siden 2015, og har revisjon av de ulike delene i NS 3420, herunder også del T som hovedarbeidsområde.

INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID 19

Standard Online følger til en hver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre dette kurset til å bli gjennomført digitalt på oppsatt dato, hvis smittesituasjonen i Norge skulle gjøre det umulig å gjennomføre kurset ved fysisk tilstedeværelse.

Skulle en slik endring i kursgjennomføringen bli en realitet, vil vi informere deltakerne om den nye situasjonen så fort som overhodet mulig.

Dato/Tid: 8. des 2021 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 21-1340901 Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Kursavgift: kr 5 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 7. des 2021 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00