Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Dagens bygninger blir mer og mer komplekse. Tekniske anlegg utgjør opptil 50 % av de totale byggekostnadene. Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter og hvorfor NS 6450 er et bra verktøy til nettopp dette.

Kursbeskrivelse

NS 6450 er utviklet av Standard Norges komité SN/K355. Komiteen har vært bredt sammensatt av representanter fra eiendomsselskaper, offentlige og private byggherrer, rådgivere og leverandører.

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Det blir også en gjennomgang av hensikten med standarden, og hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon. Det er satt av tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kursinnhold omhandler:

 • Standardens hensikt
 • Hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg
 • Ord og uttrykk – terminologi
 • Faser og milepæler i et byggeprosjekt
 • Bruk av KPI’er
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleres
 • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i standarden NS 6450
 • Litt om NS 6460 - Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Tester og idriftsetting
 • Gruppeoppgaver og diskusjon

Mål for kurset

Læringsutbytte

 • Du blir kjent med innholdet og bakgrunnen for standarden
 • Du vil forstå de ulike fasene i et byggeprosjekt
 • Du får kunnskap om forskjellige tekniske anlegg i et bygg og litt om automatiseringen av disse. 
 • Du får kunnskap om ulik bransjeterminologi
 • Du blir i stand til å bruke ulike KPI’er relatert til ditt prosjekt
 • Du vil kjenne til forskjellige typer tester som inngår i en sluttfase.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for

 • Prosjekt- og byggeledere
 • Prosjekt- og prosjekteringsledere hos entreprenører og tekniske entreprenører
 • Driftsledere hos byggherrer som deltar i slutten av prosjekter
 • Tekniske rådgivere/byggeledere
 • Prosjektledere/utviklere hos byggherrer

Kursholder:


Espen Krossli har bred og tverrfaglig bakgrunn fra VVS-bransjen, både som håndverker, rådgiver(RIV), teknisk entreprenør og byggherre. Espen er daglig leder og partner i Viam Norge AS, et selskap innen ITB og teknisk rådgiving og prosjektledelse.

 

 

 

 

Dato/Tid: 6. feb 2023 / 09:30 - 15:30

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 22-1432900 Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner  samt elektronisk kurshefte (PDF).  
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 3. feb 2023 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-02-06
Sted:
Digitalt kurs