Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 3935 og i NS 6450

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, god fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner. Ved å benytte NS 3935 og NS 6450 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser og forsinkelser reduseres betraktelig.

Kursbeskrivelse

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset fokuserer på fasene prosjektering og bygging, testing og prøvedrift, men vil også omhandle litt om drift "de neste 40 år".
Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Litt om bruken av norske standarder
 • Litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkes/formålsbygninger
 • Forventninger til aktørene – organisering - hvem gjør hva – når
 • Terminologi - definisjoner
 • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene
 • Steg og milepæler
 • Partenes plikter og oppgaver
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleresTester og idriftsetting
 • Litt om å gjøre avtaler, om innflytting vs overtagelse og om innsigelser
 • Gjennomgang av bestemmelsene i NS 3935 og NS 6460
 • Litt om NS 6460, drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Gruppearbeid og diskusjoner

Bruk av NS 3935 og NS 6450 skal gi merverdi for byggherre, men også for leverandører/entreprenører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås. Deltagernes bidrag skal føre til at det blir "Riktig med en gang".

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha god kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, om hvilke oppgaver som må gjennomføres for å oppnå resultater som blir Riktig med en gang samt hvem som skal utføre disse.

 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for rådgivere, prosjektledere, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT.

 

Kursholder:


Arvid Skjold 
er utdannet siv.ing innen industriell elektronikk. Han har over 20 års erfaring innen byggautomasjon og tidligere industriautomasjon. 
Han har deltatt i utvikling av NS 3935 som medlem av Integra, i tillegg til deltagelse i komiteene for utvikling av NS 6450 og 3420 YB. Arvid er i dag fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon.

Dato/Tid: 17. feb 2022 / 09:30 - 15:30

Kursnr./navn: 22-1389300 Digitalt kurs i NS 3935 og i NS 6450

Kursavgift: kr 5 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 16. feb 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00