Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) tredde i kraft 1. januar 2022. Bidra til tryggere bolighandel – meld deg på kurs og få en innføring i hvordan utarbeide tekniske tilstandsanalyser av høy kvalitet.

Kursbeskrivelse

Formålet med både forskrift og standard er å oppnå en reduksjon i antall konflikter ved eierskifte av boliger, dvs en tryggere bolighandel. NS 3600 er utarbeidet som et hjelpemiddel for å oppnå dette. Vi går i dybden på standarden som grunnlag for en mer detaljert gjennomgang av de normative delene som er selve «læreboka» for analyse av en boligs tekniske tilstand. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Bakgrunn for standarden
 • Forskriften
  • oppbygging og uklarheter
 • Standardens innhold og oppbygging
 • Hva mener vi med «tilstand»?
 • Selgers plikter
 • Dypdykk i tilleggene, selve læreboka A, B og C (normativt)
  • A: Analyse av boligens tekniske tilstand
  • B: Forenklet vurdering av elektriske anlegg for boliger og valg av tilstandsgrad
  • C: Forenklet vurdering av branntekniske forhold i boligen
 • Rapportering av analysen (informativt)
  • Eksempel på hva som bør med

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal du ha kjennskap til og forståelse for innhold og anvendelse av NS 3600, slik at du med stor trygghet kan gjennomføre tilstandsanalyser. Det er lagt opp til at det i løpet av kursdagen er faglige diskusjoner basert på innspill fra deltakernes egne erfaringer fra sitt daglig virke, noe som vil gi et verdifullt utbytte for alle.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for alle som ønsker å tilegne seg kunnskap som bygningssakkyndig for å kunne utføre oppdrag iht forskriftens krav.

Kursholder:

Svein Bjørberg er FoU ansvarlig i Multiconsult og professor på NTNU. Han har gjennom sitt virke i Multiconsult bred erfaring fra tilstandsanalyser og har også deltatt aktivt i den komiteen som har arbeidet fram standarden og veiledning. Svein har ledet / vært involvert i en rekke FoU-prosjekter, bla i Byggekostnadsprogrammet hvor byggskader og livsløpsøkonomi stod på dagsorden. 
Innenfor standardisering har han ledet arbeidet med flere norske standarder bl.a. NS 3600. I tillegg til sine roller i Multiconsult har Svein hatt to professorater ved NTNU, og har vært gjesteforeleser ved flere universiteter i utlandet i en årrekke. 

 

 

Forkunnskap:

Deltagerne må ha byggfaglig forankring som takstmenn, håndverkere, ingeniør eller arkitekt. Kunnskap og erfaring fra tilstandsanalyser etter NS 3424 er en fordel.

Dato/Tid: 1. feb 2022 / 09:30 - 16:00

Kursnr./navn: 22-1384900 Digitalt kurs i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgift inkluderer vannmerket standard og kursunderlag. Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 31. jan 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00