Digitalt kurs i NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag.

NS 3418 fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Dette kurset gir deg generell kunnskap om hvordan konkurransegrunnlag bør bygges opp.

Kursbeskrivelse

Standarden vil være et nyttig verktøy for alle som i profesjonell sammenheng innhenter tilbud på prosjekterings- og rådgivningsoppdrag i byggebransjen. NS 3418 inneholder i tillegg en del som angir strukturen for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester, og kan fungere som en sjekkliste for utforming av en vellykket ytelsesbeskrivelse. 

Kurset gir deg en innføring i: 

 • Standardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke kontrakter bør den anvendes for?
 • Forholdet til NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg
 • Standardens struktur og viktigheten av å være bevisst på et konkurransegrunnlags tre hoveddeler:
  • Konkurransebeskrivelse
  • Kontraktsgrunnlag
  • Ytelsesbeskrivelse
 • Kravene til konkurransegjennomføring 
 • Hvilke alminnelig kontraktsvilkår som bør anvendes for ulike oppdrag (NS 8401 eller NS 8402) 
 • Hvilke særlige kontraktsvilkår som bør utformes og hvordan slike utformes
 • Struktur for ytelsesbeskrivelse og betydningen av beskrivelsens innhold.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Etter gjennomført kurset vil du:

 • Ha nødvendige kunnskaper om hvilke krav som stilles til konkurransegjennomføring for ulike typer oppdragsgivere og kontraktsverdi
 • Kjenne standardens system og ha forståelse for hvilke forhold som skal reguleres i hvilke deler av konkurransegrunnlaget 
 • Ha kunnskaper om hvilke kontraktsvilkår som er relevante for ulike typer rådgivningsoppdrag (NS 8401 eller NS 8402)
 • Ha kunnskaper om hvilke særlige kontraktsvilkår som må medtas dersom oppdragsgiver er en offentlig oppdragsgiver
 • Ha lært hvordan ytelsene i oppdraget bør beskrives, og ha forståelse for betydningen ytelsesbeskrivelsen har for en vellykket kontraktsgjennomføring 
 • Være i stand til å bruke standarden som et nyttig anskaffelsesverktøy
 • Være en ressursperson i egen virksomhet for gjennomføring av anskaffelser av prosjekterings- og rådgivningstjenester 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng: 

 • Offentlige byggherrer som engasjerer prosjekterende og rådgivere (prosjektledere, innkjøpere og internjurister)
 • Private byggherrer som engasjerer prosjekterende og rådgivere (prosjektledere, innkjøpere og internjurister)
 • Totalentreprenører
 • Rådgivere som anskaffer på vegne av andre, for eksempel konsulentfirmaer som foretar anskaffelser på vegne av det offentlige

Kursholder:

Åshild Fløisand er advokat og partner i SANDS Advokatfirma. Hun er en av landets fremste anskaffelseseksperter, og har også omfattende erfaring med entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter. Fløisand er en erfaren og tydelig foreleser, og har lang erfaring med å avholde kurs både for jurister, for innkjøpere og andre aktører i bygge- og rådgiverbransjen. Hennes foredrag er preget av hennes praktiske forståelse og tilnærming, og av hennes omfattende operative erfaring med den type anskaffelser standarden regulerer.
 

 

 

 

Forkunnskap:
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men erfaring fra tilbudsinnhenting er en fordel.

Dato/Tid: 29. sep 2021 / 09:00 - 13:00

Kursnr./navn: 21-1361500 Digitalt kurs i NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag.

Kursavgift: kr 3 500,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 3418:2020 samt elektronisk kurshefte (PDF)

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til 
salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding

 

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 28. sep 2021 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2021-09-29
Sted:
Digitalt kurs