Denne forekomsten av Business Connector kan ikke kobles til AOS og må startes på nytt.

Digitalt kurs granskning basert på NS-ISO 45001

Kursbeskrivelse

Hva skjedde og hvorfor skjedde det? Ulykker er uønskede, men dersom de skjer, gir de en unik mulighet til læring for å forhindre nye hendelser.

Kurset gir deltakerne kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse; finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser for så å iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår et annet sted i virksomheten. Forståelse av årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende forhold, er viktig for god risikostyring og prioriteringer i det forebyggende arbeidet. 

Internkontrollforskriftens paragraf 5 krever blant annet at alle virksomheter skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan din virksomhet kan overholde forskriftskravet.

Standarden NS-ISO 45001 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø, stiller krav til rotårsaksanalyse av hendelser og avvik for så å iverksette korrigerende tiltak for å unngå gjentagelse. For å forstå ulykker, avvik og hendelser er det viktig å utføre systematisk rotårsaksanalyse for å avdekke både direkte og bakenforliggende årsaksfaktorer. 

Kurset vil gi deg kunnskap om de forskjellige fasene i granskingsprosessen;

  • Etablering av mandat og granskningsteam samt organisering av granskningen
  • Innsamling av data og bevis, gjennomføring av intervju
  • Kartlegging og oversikt over hendelsesforløp
  • Direkte og bakenforliggende årsaker
  • Avvik og barrierer
  • Konklusjon og rapportskriving

Kurset vil gi en innføring i ulike granskningsmetoder og bruk av verktøy (tidslinje, STEP, «5 hvorfor-modellen», MTO-diagram). Du vil også få en oversikt over ulike perspektiver og teorier om årsaker til ulykker og hendelser. 

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap i granskning som metode, hvordan finne årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende årsaker som gir grunnlag for korrigerende tiltak. 

Hvem er kurset for?

Ledere, arbeidsmiljøledere, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre som bidrar i bedriftens forbedringsarbeid.

Forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det en fordel å ha kjennskap til NS-ISO 45001, risikostyring og krav til HMS. 

Kursholder:

Siv Wergeland er en erfaren kursholder og har vært granskningsleder for en rekke hendelser i ulike industrier. Hun er daglig leder Wergeland Bedriftsutvikling AS, og kvalitet - og HMS-rådgiver. Hun har lang erfaring som revisjonsleder innen ISO-standardene 9001, 14001 og 45001 for en rekke ulike bransjer, og mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet- og HMS-ledelse. 

 

Les intervjuet med Siv Wergeland om hvorfor det er viktig for en bedrift å ha ansatte med granskningskompetanse.

INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID 19

Standard Online følger til en hver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre dette kurset til å bli gjennomført digitalt på oppsatt dato, hvis smittesituasjonen i Norge skulle gjøre det umulig å gjennomføre kurset ved fysisk tilstedeværelse.

Skulle en slik endring i kursgjennomføringen bli en realitet, vil vi informere deltakerne om den nye situasjonen så fort som overhodet mulig.

Dato/Tid: 27. jan 2021 / 09:30 - 16:00

Kursnr./navn: 21-1118300 Digitalt kurs granskning basert på NS-ISO 45001

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS-ISO 45001:2018 til en verdi av 2206, –, elektronisk kurshefte (PDF)

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 

Betingelser ved kursavmelding

Påmeldingsfrist: 26. jan 2021 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2021-01-27
Sted:
Digitalt klasserom