Foto: iStock

Kurs i risikostyring

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen som denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko".

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Standarden NS-ISO 31000 beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte. Kurset gir deg grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, deriblant gjennomføring av enkle risikovurderinger.

21. oktober på Lysaker

Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan helhetlig risikostyring kan benyttes som et effektivt og godt verktøy for virksomhetsstyring, der sikkerhet, HMS, omdømme, finans og marked inngår i en helhet.

Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal tenke helhetlig risiko i virksomheten, og hvordan du skal utøve risikostyring i virksomheten på ulike nivå og områder. Denne metodikken er dessuten også i tråd med krav i ISO 9001:2015 om risikobasert tilnærming.

19. november i Bergen

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.
De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forespørsel om besdriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2020-08-05

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS-ISO 31000, 21.10.20, Lysaker

Tid: 2020-10-21Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i Risikostyring,19.11.20,Bergen

Tid: 2020-11-19Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse