Standard Morgen: Bærekraftige byggverk

Den norske standarden NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk erstattes av NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk. Vi utgir en veiledning for å bistå i overgangen fra NS 3454 til NS-EN 16627. Onsdag 27. september inviterer vi til gratis frokostmøte hvor du kan få høre mer om bytte av standard og den tilhørende veiledningen.

Høyt hus med mye vegetasjon
Foto: iStock

Når: onsdag 27. september 2023 kl. 0830 til 1030
Hvor: webinar via Teams (for å få tilgang til webinaret kreves påmelding, se nedenfor)

Norsk Standard for livsløpskostnader for byggverk erstattes av felles europeisk standard

NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon erstattes av en felleseuropeisk standard, NS-EN 16627:2015 Bærekraftige byggverk – Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon – Beregningsmetode. Den felles europeiske standarden er oversatt til norsk. Vi utgir også en veiledning for å bistå overgangen fra NS 3454:2013 til NS-EN 16627:2015.

En ny beregningsmetode som støtter bærekraftig vurdering av bygninger

Beregningsmetoden i NS 3454:2013 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livsløpskostnader for byggverk og bygningsdeler. Økt oppmerksomhet på bærekraft medfører et behov for å vurdere bygninger i et bærekraftsperspektiv. Derfor er det utviklet en serie standarder som gir et system for vurdering av bygninger i et livsløp. Dette gjøres gjennom vurdering av bygningers miljøprestasjoner, samfunnsmessige og økonomiske prestasjoner. NS 3454:2013 har hatt hovedvekt på den økonomiske dimensjonen, mens NS-EN 16627:2015, sammen med øvrige standarder i serien, tar mer hensyn til alle de tre bærekraftsperspektivene.

På frokostmøtet vil du høre om hvordan veiledningen kan bidra til at livsløpskostnader i byggverk blir vurdert i et bærekraftsperspektiv, og hvordan den kan bistå i overgangsfasen til den nye standarder og samtidig imøtekomme behovet for å videreføre referansegrunnlaget fra NS 3454:2013.

Program

 • Velkommen
  Einar Morten Lassesen (møteleder)
 • Standarder for en bærekraftig BAE-næring
  Trine Dyrstad Pettersen og Anne Rønning, leder og representant i SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen
 • Hva har NS 3454 og andre standarder for fasilitetsstyring bidratt med fra et brukerperspektiv?
  Svein Bjørberg, Mulitconsult
 • Introduksjon til veiledningen for overgangen fra NS 3454 til NS-EN 16627
  Bjørn Brunstad, Standard Norge
 • Overgangen i praksis
  Thomas Førland, Norconsult
 • Hva bør næringen gjøre?
  NN, LCC-Forum (innleder ikke bekreftet)
 • Spørsmål og kommentarer

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post.