Standard Morgen: Areal- og volumberegninger av bygg

Hvordan skal egentlig BRA beregnes og hva er OBD? En revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger er utgitt, og 6. desember inviterer vi til frokostmøte hvor du kan bli bedre kjent med innholdet i den nye utgaven.

Person skriver på en plantegning av et bygg
Foto: iStock

Når: 6. desember kl. 08.30–10.30 
Hvor: Digitalt (webinar) 

NS 3940 angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Den gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger, og kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning. I tillegg brukes den også i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger.

I denne reviderte utgaven av standarden er takstnæringens retningslinjer innarbeidet slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

NS 3940 kan brukes for beregninger både i bygg og på anlegg. Standarden er aktuell for eiendomsnæringen og brukere av bygninger, for eksempel takstnæringen, finansnæringen, eiendomsmeglere, byggherrer, eiendomsselskaper og rådgivende ingeniører.

Foreløpig program

 • Velkommen
  Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
 • Gratulerer med ny, revidert standard
  Hanne Gjesteland Wells, Standard Norge
 • Bakgrunnen for prosjektet
  Lars Aasness, Standard Norge
 • Gjennomgang av NS 3940
  Lars Jarle Nore, Arkitektbedriftene i Norge og leder av standardiseringskomiteen
 • Samordning myndighetsbegreper og standard for hele BAE-næringen
  Oddvin Farestveit, Dibk
 • Felles forståelse av arealbegreper gir effektivisering i hele verdikjeden
  Petter L. Nøstdal, EBA
 • Tillegg A
  Vidar Aarnes, Norsk Takst Holding AS
 • Tillegg B
  Torun Bjerke Møller, OPAK
 • Oppsummering
  Anders Hella Bjerke, Standard Norge
 • Spørsmål

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. Du vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lotte Lise Leknes i Standard Norge per e-post.

Les mer informasjon om NS 3940

Relevante standarder

Se alle produkter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.