Lansering NEK/SN VL 420

Ønsker du å vite mer om kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr? NEK og Standard Norge inviterer til webinar 20. juni fra kl. 0900 - 1100.

Produktforside NEK SN VL 420
Foto: NEK

Vi presenterer nye NEK/SN VL 420E – Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr. Dette er en veileder som beskriver forslag til systematisk kartlegging, utforming av tennkilderegister og metodikk for risikovurdering av ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlig.

Vi vil i webinaret høre et intervju med medlem av NK 31/204/216 Geir Ottersen som har vært prosjektleder for veilederen. Han vil informere om utfordringer knyttet til ikke-elektrisk utstyr med tanke på tennkilder og behovet for en veileder.

Arild Røed, Kenneth Narvestad og Jens.O.Gran og vil presentere NEK/SN VL 420E

Påmelding

Meld deg på webinaret