Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

18. juni markerer vi en milepæl for grønn omstilling. Da lanserer vi de tre første ISO-standardene for sirkulær økonomi. Standardene kan hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært.

En grønn park som er formet som en sirkel, sett ovenfra
Foto: Unsplash

Tid: Tirsdag 18. juni kl. 12.30–15.00
Sted: Klimahuset i Botanisk hage og digitalt
Enkel lunsj fra kl. 12.00

På lanseringen får du et innblikk i standardene ISO 59004, ISO 59010 og ISO 59020 fra noen av ekspertene som har vært med på å utvikle dem. Du får høre hvordan standardene kan tas i bruk, og gode eksempler fra virksomheter som jobber og tenker sirkulært. 

Standardene som kommer ut i slutten av mai, definerer viktige begreper og beskriver overordnede prinsipper for sirkulær økonomi. De beskriver hvordan alle typer organisasjoner og virksomheter kan legge om sin produksjon eller tjenesteyting i en sirkulær retning, og viser hvordan graden av sirkularitet kan måles.  

Standardene vil bidra til å etablere et felles begrepsapparat og en felles tenkemåte for sirkulær økonomi, som er nyttig for alle som vil bidra til økt sirkularitet i samfunnet enten det er myndigheter, produsenter, tjenesteytere, miljøorganisasjoner eller andre. 

Program

Velkommen

Møteleder Benedicte Brinchmann Eie

En kort introduksjon

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

Gode eksempler

Noen virksomheter forteller kort om hvordan de tenker og jobber sirkulært i dag:

  • Hias IKS v/ Knut Holen, administrende direktør
  • Mustad Eiendom v/ Olav Line, administrerende direktør

En innføring i de nye ISO-standardene

Komitéleder Margrethe Snekkerbakken fra Bergfald og prosjektleder Marit Hauken fra Standard Norge

Paneldiskusjon

  • Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel
  • Hans Kleivdal, assisterende konserndirektør, NORCE 
  • Anne Beth Skrede, spesialrådgiver i LO og norsk ekspert i ISO-komiteen for sirkulær økonomi

Samtalen ledes av Cathrine Barth, Natural State

Veien videre

Åse Lunde, direktør energi, bærekraft og teknologi i Standard Norge

Programmet er under utforming og vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer.

Påmelding

Det er gratis å delta, men det kreves påmelding for å få tilgang til arrangementet. Alle påmeldte digitale deltakere får tilsendt lenke en eller to dager før arrangementet.

Påmeldingsfrist 10. juni