SirkulæriTET 2023: Hvordan kan standarder bidra til et mer sirkulært matsystem?

Hvordan kan vi i Norge få til en bedre ressursutnytting innenfor landbruk, fiskeri og havbruk? Og hvordan kan standarder være et verktøy for å få til økt samarbeid mellom sektorer og over landegrenser for å utvikle sirkulære systemer? Det er tema på vår gratiskonferanse SirkulæriTET 2023 5. desember.

Mat kjøtt fisk grønt
Foto: iStock

Når: 5. desember, kl. 09.00–12.00 (frokost serveres fra kl. 08.30)
Hvor: Digitalt (webinar) og fysisk på Klimahuset, Botanisk hage, Sarsgate 1 i Oslo

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mot 2030 og 2050, og felles standarder er avgjørende for måloppnåelsen.

Program

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

 • Velkommen
  Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Åpning
  Statssekretær Wenche Westberg, Landbruks- og matdepartementet (på vegne av LMD og NFD)
 • Det store bildet: Utfordringer og muligheter i utvikling av et mer bærekraftig og sirkulært matsystem
  Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler Land Møter Hav (NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North)
 • Samfunnsoppdrag på fôr
  Christina Abildgaard, avdelingsdirektør Hav og polar, Norges Forskningsråd
 • Paneldiskusjon: Hvordan kan standarder og standardisering bidra til mer sirkularitet av biologiske ressurser?
  - Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, Mattilsynet
  - Ola Hedstein, partner, Rethink Food
  - Ivar H. Kristensen, strategisk rådgiver, Skift
  - Christina Abildgaard, avdelingsdirektør Hav og polar, Norges Forskningsråd
  - Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Pause
 • Strategisk bruk av standarder for vekst og verdiskaping - Case havbruk
  Otto Gregussen, leder av standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and Aquaculture
 • Bærekraft og sirukaritet i matvareindustrien
  Elisabeth von Kroh, bærekraftsrådgiver, TINE
 • Agri-Tech; Digitalisering og bruk av data for bærekraftig matsystem
  Brit Rønning Johansen, klyngeleder for NCE Heidner Biocluster
 • Oppsummering og veien videre
  Standard Norge

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. De som melder seg som digitale deltakere, vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lotte Lise Leknes i Standard Norge per e-post.

Bærekraftshjulet - FNs bærekraftsmål

Standarder bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.