dresskledd mann med hjelm under armen foran byggekran
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i ISO 45001 Arbeidsmiljø

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall.

Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen, og gjør det mulig for organisasjoner å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø. Dette vil hjelpe til med å håndtere arbeidsmiljørisikoer og forbedre virkningen av arbeidsmiljøarbeidet ved å utvikle og implementere policy, mål og arbeidsrutiner.

For å bistå organisasjoner og bedrifter til å ta i bruk ISO 45001:2018 tilbyr Standard Online AS rådgivingstjenester for implementering og sertifisering i henhold til ISO 45001.

Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse og sertifisering med ISO 45001:2018.

Rådgivingstjenestene vi tilbyr er:

  • Bistand til prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne
  • Risikokartlegging
  • Kartlegging av interesseparter og krav
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgåelse
  • Bistand til valg av systemer og programvare for styringssystemer for arbeidsmiljø

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Ingebjørg Sjåstad:

Ingebjørg Sjåstad
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2022-08-10