pc-skjermer med binære tall mot blå bakgrunn
Foto: © iStock

Rådgiving i ISO/IEC 27001 Informasjonssikkerhet

Etter hvert som enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet gjør seg mer avhengig av fungerende IT-systemer, er det viktig å ha et bevisst forhold til alle mulige trusler som medfører andre virkninger enn de man vil ha.

Denne internasjonale standarden er utarbeidet for å stille krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Etablering og implementering av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i en organisasjon påvirkes av organisasjonens behov og mål, sikkerhetskrav, de organisatoriske prosessene som benyttes, samt størrelsen og strukturen på organisasjonen. Alle disse påvirkende faktorene forventes å endre seg over tid.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, og dette gir tillit hos interesseparter ved at risikoer er tilstrekkelig håndtert.

ISO/IEC 27001 har en overordnet struktur, identiske titler på underpunkter, identisk tekst, felles termer og kjernedefinisjoner som flere av de andre ledelsessystemstandardene fra ISO. Denne felles tilnærmingen vil være nyttig for organisasjoner som velger å bruke ett enkelt ledelsessystem som oppfyller kravene i to eller flere ledelsessystemstandarder.

Rådgiving i implementering

For å bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk ISO 27001 tilbyr Standard Oline AS rådgivingstjenester for implementering og sertifisering i henhold til ISO 27001.

Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse og sertifisering med ISO/IEC 27001:2017.

Rådgivingstjenestene vi tilbyr er:

  • Bistand til prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne
  • Risikokartlegging og etablering av sikringstiltak
  • Kartlegging av interesseparter og krav
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgåelse
  • Bistand til valg av systemer og programvare for ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Ingebjørg Sjåstad:

Ingebjørg Sjåstad
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

 

Les mer om våre rådgivingstjenester


Les mer om ISO/IEC 27001

Sist oppdatert: 2022-08-10