Foto: Pixabay©

ISO 22000 Næringsmiddeltrygghet

ISO 22000 Ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet er internasjonalt anerkjent, og kan tilpasses små og store organisasjoner. Vi kan bistå med tilpasningen slik at du får et effektivt system som er lett å holde vedlike.

Nye ISO 22000 tar utgangspunkt i kravene til organisasjonens interessenter som forbrukere, kunder og myndigheter. Systemet bygges med en serie samvirkende mekanismer som bidrar til kontinuerlig forbedring av oppfyllelsen av kravene. Et godt implementert system vil sikre trygge produkter, og gi interessentene tillit til organisasjonen din.

For å bistå med å ta i bruk ISO 22000 tilbyr Standard Oline rådgivingstjenester for implementering og sertifisering med ISO 22000:2018. Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse av og sertifisering.

Ønsker du en sertifisering anerkjent av GFSI kan vi bistå slik at systemet fyller krav til FSSC 22000

Rådgivingstjenestene omfatter:

  • Bistand i prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne
  • Kartlegging av interessenter og krav
  • Risikokartlegging
  • HACCP
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgåelse
  • Bistand til valg av programvare for ledelsessystemer
  • Sertifisering etter FSSC 22000 som er anerkjent av GFSI

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Ingebjørg Sjåstad:

Ingebjørg Sjåstad
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2022-08-10