Kurs og arrangementer

Kurs i byggrelaterte standarder

Her finner du overikt over alle våre kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, NS 6460 og Eurokode 8.

Sommertilbud: 15 % rabatt på kurs

Du får nå 15 % rabatt på kurs ved påmelding innen 1. september. Rabatten gjelder ikke e-læring og bedriftsinterne kurs. Rabattkode: sommer20