Kurs og rådgiving

Kurs i byggrelaterte standarder

Her finner du oversikt over kurs innenfor bygg og anlegg hvor det er satt opp påmeldingsdato. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i blant annet NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner og NS 3935 ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse.

Nå får du 15 % rabatt på alle kurs, inkludert bedriftsinterne kurs og e-læringskurs med rabattkoden julen22. Tilbudet gjelder til 31. desember 2022.