Menneskehav

Standard Morgen: Samfunnssikkerhet – hvordan styrke sikkerheten og beredskapen i samfunnet – før og etter korona

De siste 18 månedene har gitt mange utfordringer også med tanke på samfunnssikkerhet. Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe sammen om å løse utfordringene, og samarbeid på tvers av sektorer og bransjer gir ny læring og økt innovasjon. Hvordan kan virksomheter forberede samfunnssikkerheten og beredskapen – før neste krise kommer? Vi inviterer til frokostmøte 24. november hvor tema er hvordan standarder kan bidra til økt samfunnssikkerhet.

Samfunnssikkerhet er et nasjonalt ansvar med sterkt eierskap og forankring regionalt og lokalt, gjennom statsforvalteren og kommunene. Privat sektor er også en viktig aktør i alt fra konkret assistanse, til bistand fra konsulenter eller utvikling av konsepter. I samarbeid med mange aktører kreves det en felles forståelse og et felles språk både her hjemme og over landegrensene. Norge har tatt en aktiv rolle i utvikling av nasjonale og internasjonale standarder for samfunnssikkerhet hvor beredskapsklyngen og det privat-offentlige samarbeidet er viktige satsninger.

Internasjonalt pågår det mye arbeid med å utvikle beste praksis for Security and Resilience (ISO/TC 292), og nasjonalt pågår det arbeid i to standardiseringskomiteer. Standard Norge arbeider med å utvikle verktøykassen for samfunnssikkerhet, basert på internasjonale og nasjonale standarder. Disse standardene vil være et viktig bidrag til "verktøykassen" for å forebygge og håndtere kriser, som samlet sikrer liv, helse og verdier.

Tid: 24. november, kl. 0830–1030
Sted: Webinar

Program

0830 Velkommen og praktisk informasjon
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  Samfunnssikkerhet i 2021 og noen erfaringer fra håndtering av Covid 19-pandemien
Marita Aasrum Svenningsen, komiteleder SN/K 211 og senior rådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Utfordringene i 2021 – Hva var de største utfordringene innen sikkerhet og beredskap og hvordan har norske virksomheter løst disse?
Carsten Rapp, direktør Risk Advisory Services, BDO
  Ny standard om beredskapsanalyse?
Jonas Eriksen, konsulent Beredskap og Krisekommunikasjon, Proactima
  Nå starter arbeidet med revisjon av standardene for samfunnssikkerhet (NS 5831-5833 serien)
Joakim Barane, sikkerhetssjef, Munchmuseet

Store arrangementer i byer – hvordan kan en ISO-standard bidra til å begrense økonomisk, kommersiell og operasjonell risiko?
Ivar K Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune og leder av arbeidsgruppen for «Guidelines for events» i ISO

Styrket beredskap gjennom felles forståelse av begreper
Mikael Snaprud, daglig leder, Tingtun
  Ny standard for beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger på høring (NS 5835)
Øyvind Smedsrød, komiteleder SN/K 296 samfunnssikkerhet i BAE og spesialrådgiver i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  Verktøykassen – en standardsamling for å styrke samfunnssikkerhet og beredskap
Lars E Jensen, fag- og personalleder, Standard Norge
  Spørsmål
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon vedr. konferansen, ta kontakt med Tove Grønseth i Standard Norge per e-post.

Sist oppdatert: 2021-11-23