Norsk oppdrettsanlegg

AVLYST Standardisering i fiskeri og havbruk: Veien til økt verdi

Standard Norge inviterer til seminar 7. november i Bergen. På seminaret kan du få høre om standarders påvirkning på økonomien, hva som finnes av standarder for fiskeri og havbruk, og litt om arbeidet som skjer internasjonalt og er under norsk ledelse.

Seminaret er dessverre avlyst.

Som en av verdens største og viktigste fiskeri- og havbruksnasjoner stilles det krav og forventninger om at den norske næringen må bli enda mer profesjonell og bærekraftig. Dette er også en forutsetning for økt produksjon og ytterligere vekst.

Det ble tidlig utviklet standarder i Norge som stiller krav til fiskeri- og havbruksnæringen. Noen av de første som kom var standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer.

For en del år siden tok Norge initiativ til å få opprettet en internasjonal standardiseringskomite for fiskeri og havbruk. Denne komiteen, ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture, ble opprettet og ledes av Norge.

Norske myndigheter har satt krav om at Norge skal være et lavutslippssamfunn for klimagasser. Samtidig er gode miljøforhold nødvendig for at fisk skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Dette krever effektive virkemidler og standarder kan være et verktøy for å nå disse målene.

I dag finnes det en rekke standarder for fiskeri og havbruk, f.eks. krav til flytende og landbaserte akvakulturanlegg, kvalitetsmerking av fiskevarer, klimaspor for sjømat, miljøovervåking av anlegg, merking av fiskekasser og prosesstandarder som gir bedre ledelse.

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. På dette møte vil vi presentere noen av disse standardene og få tilbakemelding fra dere i næringen på hva som er av behov og hvordan vi kan utvikle standarder til beste for alle aktørene i hele verdikjeden fra fjord til bord.

Når: Onsdag 7. november 2018, kl. 0900 til 1500 (det blir servert lunsj)

Hvor: Hotell Clarion Admiral Bergen, C. Sundts gate 9

Program

0900 Åpning – hvem, hva og hvorfor?
  Norsk fiskeri – og havbruksnæring, status
  Norsk marin utstyrsnæring, status
  Standarders påvirkning på økonomien
Erik Winther, Standard Norge
  Utfordringer i global matforsyning og fiskens plass – Hvilken rolle har standardisering?
Johán H. Williams, leder av ISO/TC 234
1200 Lunsj
  Fiskerisektoren – Etablerte standarder og mulighetsrommet
  Havbrukssektoren – Etablerte standarder og mulighetsrommet
Hilde Aarefjord, Standard Norge
  Nye utfordringer – Klima, forbrukerinformasjon, sporing etc.
  Hvilke spørsmål må vi stille oss?  Hvordan vil standardisering bidra til økt verdi?
Panel- og plenumsdiskusjon
1500 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Frist for påmelding er 30. oktober. Det er begrenset antall plasser, og det er gratis å delta.

Påmelding (seminaret er avlyst)

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer derfor våre deltakere til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #fiskeri og/eller #havbruk dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2021-04-15