Miljøledelseskonferansen 2020

Miljøledelseskonferansen 2020

OBS! Konferansen avlyses, men vi vil streame arrangementets fellesdel frem til lunsj. Så hold av dagen og få med deg vårt spennende program via nett.

Miljøledelseskonferansen 2020 avlyses - men vi streamer!

For å bidra til å redusere smitterisikoen ved koronaviruset velger vi å avlyse årets Miljøledelsekonferanse den 12. mars. Vi beklager dette, men vi velger å ta til følge de innskjerpede råd og anbefalinger vi har fått fra smittevernoverlegen i Oslo. Det er viktig at vi tar vår del av ansvaret for å begrense smittefare og ivareta deltakernes helse på en best mulig måte.  

Vi ønsker å presentere deler av det spennende programmet, og vil derfor tilby live streaming av konferansens hovedprogram som et alternativ. Videoopptak gjøres også tilgjengelig i etterkant. Informasjon om hvor streaming og opptak er tilgjengelig vil bli sendt ut i forkant. 

Parallellsesjonene vil ikke bli streamet live på torsdag, men det planlagte innholdet vil forhåpentligvis bli tilbudt på et senere tidspunkt. Informasjon om dette kommer. 

  • Er du allerede påmeldt trenger du ikke å foreta deg noe. 
  • Vi vil sende ut mer informasjon om hvordan du får tilgang til streamingen til alle våre påmeldte deltakere. 
  • Streamingen starter kl. 08.30 torsdag 12. mars (epost sendes alle påmeldte deltakere)

 

Vi presenterer morgendagens miljøledelsessystemer og gir råd og inspirasjon til hvordan du skal lykkes med: 

➔ systematisk arbeid med miljø i kjernevirksomhet og strategisk ledelse

➔ ansvarlighet og kvalitet i hele verdikjeden

➔ grønn og sirkulær innovasjon

➔ bærekraftig forretningsmodellering

➔ Bidra til FNs bærekraftsmål

 

12. mars 2020 via livestreaming

 

Påmelding

 

Program fellesdel

(OBS! grunnet avlysning av opprinnelig arrangement kan det forekomme endringer i programmet frem til lunsj)

07.30 Registrering og kaffe
08.30
Kulturell åpning
Kaia Dahle Nyhus, forfatter
08.50
Miljøledelse som verktøy for å gjennomføre grønn omstilling i Norge. 
Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge
09.00

Forbi bærekraft – hvordan kan man gå fra globale mål, til lokale utfordringer
og konvertere
disse til innovasjonsmuligheter på tvers av sektorer.
Mads Bruun Høy, partner i Æra
09.20
Grønn endringsledelse: Fra grønne ambisjoner til grønn praksis.
Rune Sjøhelle, kommunikasjon- og endringsekspert i Footprint
09.50
Det grønne skiftet må skje på arbeidsplassen. Arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden i felles løft for bærekraft.

Ivar Horneland Kristensen, adm. dir. i Virke
10.10 Pause
10.30
Ungdom er lei av prat og fine avtaler. Nå må det handling til.  
Matilde Clemetsen, koordinator for studentlaget til Framtiden i våre hender og tidligere ungdomsdelegat til FNs klimatoppmøte
10.40
Case 1: Slik lykkes "Årets Miljøfyrtårn 2019" med fremoverlent lederskap og
innovative bærekraftige løsninger.

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og Erling Ølstad, adm. dir. i Mester Grønn
10.55
Case 2: Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk. 
Astrid Johanne Svensson, rådgiver bærekraft og forbruk i Oslo kommune
11.10
Case 3: Systematisk arbeid med standarder åpner nye markeder
og gir mer miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift.

Vegar Kristoffersen, adm. dir. i Recover Nordic, og Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge
11.25
Det store bildet og det konkrete ansvaret.
Nina Jensen, CEO i REV Ocean

 

Grunnet avlysning av opprinnelig program utgår parallellsesjonene 12. mars

Parallellsesjonene vil ikke bli streamet live torsdag 12. mars, men det planlagte innholdet vil forhåpentligvis bli tilbudt på et senere tidspunkt. Informasjon om dette kommer, så følg med på epost 

Parallellsesjon 2: Standard Norge

Standarder bygger bærekraftige samfunn

Kl. 12.30-15.40

I denne sesjonen lærer du om hvordan vi i byer, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig kan måle innsatsen vår opp mot FNs bærekraftsmål og EUs ambisiøse European Green Deal. Vi viser hvordan globalt anerkjente verktøy fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, og Norsk Standard er til hjelp.  

Både bestillere og leverandørene må levere på FNs bærekraftsmål. I tillegg har EU nettopp lansert sin ambisiøse European Green Deal. Denne vil blant annet være en drivkraft for nye økonomiske muligheter og få stor betydning for Norge.  

Sesjonen er knyttet til Bærekraftig økonomi, Bærekraftige kommuner og Bærekraftige virksomheter. Bærekraftsindikatorer, offentlige anskaffelser, sirkulære forretningsmodeller og klimatilpasning er viktige stikkord. 
Det er åpning for spørsmål og dialog underveis i programmet, og avslutningsvis inviterer vi til en miljøspørrehalvtime der innlederne og andre fagpersoner utdyper.  

Program

12.30 Velkommen
Marit Sæter, Direktør kommunikasjon, Standard Norge
12.35 Verden omkring oss er i endring – FNs bærekraftsmål og European Green Deal legger føringer. Hvordan ser verktøykassa for den nye hverdagen ut?
Jacob Mehus, Administrerende direktør, Standard Norge
12.50 Sirkulær innovasjon – sirkulære forretningsmodeller under utvikling i ISO
Cathrine Barth, Circular Norway
13.10 Nasjonal handlingsplan for bærekraftige og innovative anskaffelser
Helene Hoggen, Avdelingsleder i Difi 
13.25 Viktigheten av innovative anskaffelser som virkemiddel for å lykkes med grønne anskaffelser
Finn-Øyvind Langfjell, Leder for strategisk innkjøp, Miljødirektoratet 
13.40 Bærekraftige byer – kan de måles?
Unni Larsen, Daglig leder SmartCity Bærum
14.00 Pause
14.15 Norsk Standard for blågrønn faktor - verktøyet som skal sikre klimatilpasning og sunnere utemiljø i kommunene
Hanne Wells, Prosjektleder, Standard Norge
14.35 ISO 14001 - et miljøledelsessystem for framtida
Magnus Robbestad, Veritec as
14.50 Alle gode ting er fire – systematisk arbeid med ISO-standarder har gitt oss store gevinster
Marianne Mikkelsen, HMS- og kvalitetsleder, Recover Nordic
Terje Nøstdal, Bærekraft & Innkjøp, Recover Nordic
15.10 Miljøspørrehalvtimen: Panel med spørsmål
15.40 Avslutning

 

 

Parallellsesjon 1: Miljøfyrtårn

Øk farten og finn retningen i den grønne omstillingen. Miljøfyrtårn gir deg verktøyene.

Kl. 12.30-15.15

12.30 Miljøledelse inn i fremtiden
Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder Miljøfyrtårn
13.00 Løft miljøansvaret fra et skrivebord til hjørnekontoret – og oppnå forankring i ledelsen
Stine Wennberg Vintervoll, rådgiver i Miljøfyrtårn, og Forboo Floring
13.30  Utvid fokus fra miljøvennlig drift til arbeid med grønne verdikjeder
Jan Halvor Bansdal, rådgiver i Miljøfyrtårn
14.00  Pause
14.15 Gå fra fokus på statisk måling til et levende styringsverktøy
Anette Severinsen, rådgiver i Miljøfyrtårn, og Tanja Erichsen (BDO)
14.45 Ta steget fra etablerte sannheter til grønn innovasjon
Espen Heggedal, rådgiver i Miljøfyrtårn
15.15 Avslutning – la oss bare gjøre det!

 

 

Parallellsesjon 3: Miljøfyrtårn

Miljøledelse som drivkraft i kommunenes grønne omstilling.

Kl. 12.30-15.30

Miljøledelse som fag er i endring. For at kommunene skal kunne bidra til grønn omstilling i samfunnet, kreves hensiktsmessige styringsverktøy og gode virkemidler. Miljøledelse kan brukes for å lykkes i å få til grønne synergieffekter mellom kommunen og lokalt næringsliv, og det kan brukes for å gi god styringsinformasjon når kommunen står overfor beslutninger om egen drift og bærekraftig forvaltning.

12.30 Fremtidens miljøledelse for kommuner
13.00 Kommunen som motor for grønn omstilling i næringslivet
Kristin Øygarden, rådgiver i Miljøfyrtårn og Ingunn Lie i Næring for klima i Oslo kommune
13.30 Styrk kommunens grønne innkjøp og få med deg lanseringen av digital veileder for grønne innkjøp
Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og case: Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune
14.00 Pause
14.15 Sirkulærøkonomi i kommunesektoren – slik bidrar Miljøfyrtårn til sirkulærøkonomisk tilnærming
Lisbeth S. Melhus, leder miljøfaglig utvikling i Miljøfyrtårn og case: TBA
14.45 Miljøledelse- og miljøregnskap: Hvordan bruke Miljøfyrtårn som dynamisk styringsverktøy 
Anette Severinsen, rådgiver i Miljøfyrtårn og case: TBA
15.15  Avslutning

 

 

Påmelding

 

Les mer om foredragsholdere og programmet: 
Miljøledelseskonferansen 2020 på Miljøfyrtårns nettsider

 

Arrangører:

Arrangører av Miljøledelseskonferansen 2020: Miljøfyrtårn, Standard Norge, Virke, Oslo kommune og LO

Sist oppdatert: 2023-03-24