Signering av avtale

Dialog og godkjenning av «NORSOK S-WA-006 HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt»

NORSOK S-WA-006 er nå utvidet med nye felles HMS&K-krav i kontrakter. Sammen har partene funnet en løsning for tre ulike kontraktsvarianter, og torsdag 24 september inviterer vi til et ettermiddagsmøte hvor dokumentet blir presentert for godkjenning etter åpen industrihøring.

NORSOK S-WA-006 er et dokument av typen «workshop agreement». Nå er det utvidet med tre tillegg som beskriver felles krav til HMS&K i kontrakter. Forslagene til endringer skal opp til godkjenning og det nye dokumentet skal om mulig fastsettes på møtet.

Du kan se på forslaget til ny versjon av NORSOK S-WA-006 i lenkene til denne invitasjonen.

Merk at det kun er de nye elementene som skal diskuteres, nye definisjoner, punkt 7 og de nye vedleggene (B, C, D og E). JQS i vedlegg A er ikke oppdatert i denne utgaven.

På møtet vil arbeidsgruppen adressere tekniske kommentarer, mens de redaksjonelle kommentarene er tatt til etterretning og implementert der arbeidsgruppen var enig. Vedleggene ble utarbeidet på engelsk, men oversettelse til norsk er gjort og dokumentet vil bli publisert på begge språk. Vedlegg C, D og E blir også publisert som wordfiler, fritt tilgjengelige.

Når: 24. september 2020, kl. 1200

Hvor: Webinar

Møtet holdes på norsk. Det er gratis å delta.

Program

1200 Velkommen (og registrering av deltakere)
Svein Løvås, IKM (leder av revisjonsgruppen for NORSOK S-WA-006 og medlem av sektorstyre petroleum)
1215 Innledning og mål for dagen
Inghild Kaarstad, Standard Norge
Utgangspunktet, mandatet og prosessen 
Svein Løvås, IKM
Nye felles kontraktskrav
Siri Mordal Bakke, Equinor og Marion Tveiten, Vår Energi (medlem av revisjonsgruppen)
Pause (ca 1330-1340)
Mottatte innspill og endringsforslag
Astrid Aadnøy (medlem av revisjonsgruppen)
Spørsmål og diskusjon
Sunniva Øverland (medlem av revisjonsgruppen)
Godkjenning av dokumentet
Inghild Kaarstad, Standard Norge
Oppsummering/Avslutning
Svein Løvås, IKM
1500 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingsfrist: 23. september kl. 1200

Påmelding til gratis seminar (muligheten for påmelding er nå stengt)

Dokumenter 

Lenke til godkjenningsdokumentene

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Inghild Kaarstad eller Tove Grønseth.

Sist oppdatert: 2021-04-15