ISO 14090 for klimatilpasning i organisasjoner

Når noen av verdens største selskaper verdsetter klimarisiko for virksomhetene sine til nesten ni billioner kroner, kan ikke effekten av klimaendringer ignoreres. Bedrifter må tilpasse seg, og dette vil NS-EN ISO 14090 hjelpe til med.

NS-EN ISO 14090 spesifiserer prinsipper, krav og retningslinjer for klimatilpasning. Dette inkluderer integrering av tilpasning i eller på tvers av organisasjoner, forstå konsekvenser og usikkerhet og hvordan disse kan brukes til å ta riktige beslutninger.

Risikostyring

NS-EN ISO 14090 har som mål å hjelpe organisasjoner med å vurdere konsekvensene av klimaendringene og legge planer for effektiv tilpasning. Den hjelper til med å identifisere og styre risikoer, i tillegg til å gripe mulighetene som klimaendringer kan medføre.

Dette er den første i en rekke nye ISO-standarder på området klimatilpasning, og det jobbes med flere standarder som vil gi ytterligere veiledning innenfor temaet.

Nyttig for alle

Denne standarden er nyttig for alle slags organisasjoner, uavhengig om man har tilpasningsplaner på plass eller ikke. Bruk av standarden kan også gjøre det mulig å bidra til FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringer.

NS-EN ISO 14090 er aktuell for alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, om man er lokal, regional, internasjonal, om man hører til industrisektoren eller er forvaltningsenhet for naturressurser.

NS-EN ISO 14090 er også oversatt til norsk.

Sist oppdatert: 2022-06-01

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

SpråkNorskUtgave: 2019-07 (2020-10-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2019-07 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang