Fasade til bygg

Standardkontrakt for uavhengig kontroll - NS 8404

NS 8404 skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår for oppdrag om uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven.

NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg.

I standarden er det lagt opp til at den skal kunne brukes både for honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene.

Byggblankett 8404

Sammen med NS 8404 er det også laget et eget utfyllingsdokument, Byggblankett 8404, som kan brukes ved inngåelsen av kontrakter etter NS 8404.

NS 8404 er utarbeidet av en komite som har bestått av medlemmer fra blant annet byggherrene, entreprenørene, rådgiverne, arkitektene og myndighetene, og ble fastsatt 1. september 2013.

Aktuell standardsamling

Juridiske standarder for bygg og anlegg er en praktisk standardsamling som er et av våre mest populære produkter. Samlingen inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (trykket utgave) for bygg og anlegg.

Oversikt over bruksområder og roller

Vi har laget to forenklede oversikter som viser bruksområder for de juridiske standardkontrakter og hvilke kontrakter som gjelder for hvilke roller i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Gå til oversikten

Kontakt oss i dag

E-post: salg@standard.no
Telefon: 67 83 87 00

Sist oppdatert: 2022-01-10

NS 8404:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om uavhengig kontrolloppdrag

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 3 470,00 (eks. mva)

Standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter. Standardsamling P-801

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 750,00 (eks. mva)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

SpråkNorsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang