Merkeordning for smittevernveiledninger

I tilknytning til smittevernveiledningene, NHS C19, har vi i samarbeid med bransjene etablert en egen merkeordning.

Det er laget et eget emblem som kan benyttes av en virksomhet som forplikter seg til å følge reglene og gjennomføre tiltakene som er beskrevet i en smittevernveiledning fra Standard Norge.

Det er frivillig om virksomheten vil benytte emblemet eller ikke. Dette er et valg den enkelte virksomhet tar selv.

Det er fullt mulig å følge smittevernveiledningen uten å bruke emblemet.

Emblemet brukes på grunnlag av en egenerklæring. (Egenerklæringen er ikke et eget skjema som er utarbeidet til smittevernveiledningene, men en bekreftelse på at virksomheten følger kravene i den aktuelle veiledningen. Det vil si at når virksomheten bruker emblemet, er det i seg selv en egenerklæring på at de aktuelle kravene følges.) Eventuell feil bruk eller misbruk av emblemet vil være villedende reklame og i strid med markedsføringsloven.

Emblemet kan brukes både trykt og digitalt. Virksomheter som ønsker å bruke merkeordningen, kan laste ned relevant emblem nedenfor.

Hva sier emblemet?

Dette er en oversikt over smittevernveiledningene og hva tittelen på det tilhørende emblemet er.

 • Bilbransjen: TRYGG bilbransje
 • Bygg og anlegg: TRYGG byggeplass
 • Detaljhandel: TRYGG handel
 • Fornøyelsesparker: TRYGG fornøyelsespark
 • Kjøpesenter: TRYGT kjøpesenter
 • Konsertarrangører: TRYGG konsert
 • Renholdsbransjen: TRYGT renhold
 • Serveringsbransjen: TRYGG servering
 • Sjømatindustrien: TRYGG sjømatproduksjon
 • Treningssentre: TRYGT treningssenter
 • Vare- og handelsmesser: TRYGG varemesse
 • Konferanser: TRYGG konferanse
 • Ekspedisjonscruise: SAFE expedition cruise *
 • Studioer som tilbyr nærværspraksis: TRYGT studio

(* finnes kun i engelsk versjon)

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål til merkeordning, kan du kontakte Standard Norge.

Last ned emblem

(** emblemet ble oppdatert 28. juni 2021, men tidligere versjon kan fortsatt brukes)

Smittevern for ulike bransjer

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. 

Gå til oversikten over smittevernveiledninger

Eksempel på emblem

Emblem for trygg varemesse

Slik ser merket ut. Her vist for "TRYGG varemesse".

Sist oppdatert: 2021-12-17