R-005N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land (Utgave 1, juni 2007)

Denne NORSOK-standarden gjelder sikker bruk av løfte- og transportutstyr som benyttes i forbindelse med operasjoner i petroleumsvirksomheten på land. Standarden dekker ikke bruk av personheiser og fallsikringsutstyr.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner og transportoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter samt europeiske og internasjonale standarder.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med at de kravene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljølovgivningen blir etterlevd. Sikkerhet og arbeidsmiljø for petroleumsanlegg på land er regulert gjennom ”Midlertidig forskrift for sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer”.

For denne forskriftens virkeområde er Petroleumstilsynet tilsynsmyndighet etter gjeldende landregelverk for løfte- og transportoperasjoner, deriblant Direktoratet for arbeidstilsynets (DAT) "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" og "Forskrift om maskiner" samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin "Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane" med endringer.

Standarden kan lastes ned lenger ned på denne siden. Fagplaner og opplæringsplaner som i standarden er beskrevet å være tilgjengelig på Standard Norges hjemmeside kan lastes ned her:

Download:

 Fagplan personløfter (Tabell_B.2_Fagplan_F-2699.pdf, 2148 Kb)

 Fagplan fører G20 fastmontert hydraulisk kran (Tabell_B.2_Fagplan_F-3089.pdf, 213 Kb)

 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Tabell_B.2_Modul_1.1.pdf, 24 Kb)

 Operatør masseforflyttingsmaskiner (Tabell_B.2_Modul_2.1.pdf, 30 Kb)

 Operatør løfte- og stablemaskiner for gods. Truck (Tabell_B.2_Modul_2.2.pdf, 39 Kb)

 Operatør G11 løfteredskap (Tabell_B.2_Modul_2.3.pdf, 30 Kb)

 Opertaør G1 mobilkran (Tabell_B.2_Modul_2.4.pdf, 39 Kb)

 Operatør G2 tårnkran (Tabell_B.2_Modul_2.5.pdf, 43 Kb)

 Operatør G3 portalkran (Tabell_B.2_Modul_2.6.pdf, 40 Kb)

 Operatør G4 bro- og traverskran (Tabell_B.2_Modul_2.7.pdf, 36 Kb)

 Operatør G8 lastebilkran (Tabell_B.2_Modul_2.8.pdf, 41 Kb)

 Operatør masseforflyttingsmaskiner (Tabell_B.2_Modul_3.1.pdf, 29 Kb)

 Operatør løfte- og stablevogner for gods. Truck (Tabell_B.2_Modul_3.2.pdf, 32 Kb)

 Operatør G1 mobilkran (Tabell_B.2_Modul_3.4.pdf, 30 Kb)

 Operatør G2 tårnkran (Tabell_B.2_Modul_3.5.pdf, 28 Kb)

 Operatør G3 portalkran (Tabell_B.2_Modul_3.6.pdf, 27 Kb)

 Operatør G4 bro- og traverskran (Tabell_B.2_Modul_3.7.pdf, 26 Kb)

 Operatør G8 lastebilkran (Tabell_B.2_Modul_3.8.pdf, 28 Kb)

 Operatør masseforflyttingsmaskiner (Tabell_B.2_Modul_4.1.pdf, 61 Kb)

 Operatør løfte- og stablevogner for gods. Truck (Tabell_B.2_Modul_4.2.pdf, 38 Kb)

 Operatør G1 mobilkran (Tabell_B.2_Modul_4.4.pdf, 34 Kb)

 Operatør G2 tårnkran (Tabell_B.2_Modul_4.5.pdf, 34 Kb)

 Operatør G3 portalkran (Tabell_B.2_Modul_4.6.pdf, 34 Kb)

 Operatør G4 bro- og traverskran (Tabell_B.2_Modul_4.7.pdf, 33 Kb)

 Operatør G8 lastebilkran (Tabell_B.2_Modul_4.8.pdf, 33 Kb)

 Operatør løfteredskap (Tabell_B.2_Modul_O-1.1_Lofteredskap.pdf, 101 Kb)

 Operatør fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger (Tabell_B.2_Modul_O-2.2_Fallsikring.pdf, 104 Kb)

 Operatør rigging (Tabell_B.2_Modul_O-3.2_Rigging.pdf, 119 Kb)

 Instruktører (Tabell_B.3_Opplaeringsplaner_Instruktor.pdf, 379 Kb)

 kontrollører av gaffeltrucker (Tabell_B.4_Opplaeringsplaner_kontrollor_av_gaffeltrucker.pdf, 3076 Kb)

 Kontrollører (Tabell_B.4_Opplaeringsplaner_kontrollorer.pdf, 320 Kb)

NORSOK R-005 N

Standard

NOK 1 125,00 (eks. mva)

SpråkNorskUtgave: 1 (2007-06-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang