NS-EN ISO/IEC 27002:2017

NOK 1 195,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Tiltak for informasjonssikring (ISO/IEC 27002:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)
English title: Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-05-01)
Number of pages: 84
Price:

NOK 1 195,00 (excl. VAT)
NOK 1 493,75 (with VAT)

Included in: IT-sikkerhet
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden inneholder retningslinjer for organisasjoners standarder for informasjonssikkerhet og praksis for styring av informasjonssikkerhet, herunder valg, implementering og styring av sikringstiltak, der det tas hensyn til organisasjonens miljø(er) for informasjonssikkerhetsrisiko. Denne internasjonale standarden er utarbeidet for å brukes av organisasjoner som har til hensikt å: a) velge sikringstiltak som en del av prosessen med å implementere et ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på NS-EN ISO/IEC 27001;[10] b) implementere alminnelig aksepterte sikringstiltak for informasjonssikkerhet; c) utvikle sine egne retningslinjer for styring av informasjonssikkerhet.
Adopted: 2017-05-01
ICS: 35.030 - IT-sikkerhet
925 - IT-sikkerhet