NS 3925:2013

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Brannvern - Rømningsplaner
English title: Fire protection - Evacuation plans
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-06-01)
Supersedes: NS 3925:2003 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13
NS ICS 13.220.10
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Standarden fastsetter form og farge for symboler på rømningsplaner, og anbefaler også størrelse og plassering av rømningsplanene. Standarden omfatter ikke tegningssymboler til bruk ved utarbeidelse av branndokumentasjon. Rømningsplaner etter denne standarden gir ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon for blinde og svaksynte. Denne standarden fastsetter prinsipper for utforming av rømningsplaner som inneholder nødvendig informasjon i forbindelse med brannsikkerhet, rømning og evakuering av personer i byggverket. Standarden er ikke ment å dekke behovet til innsatspersonell eller som underlag til planlegging av vedlikehold for teknisk personell.
Committee: SN/K 270
Adopted: 2013-06-01
ICS: 13.220.10 - Brannslokking
900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann