Fasilitetsstyring (FM)

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 3 425,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Fasilitetsstyring (FM). Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN ISO 41014, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221-4, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7, NS 6422.
English title: Facility Management. The collection contains the following standards: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN ISO 41014, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221-4, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7, NS 6422.
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Price:

NOK 3 425,00 (excl. VAT)
NOK 4 281,25 (with VAT)

Full price: NOK 5 183,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 6 478,75 (with VAT)

Product information: Fasilitetsstyring (FM) har som mål å bidra til økt trivsel og produktivitet i virksomheten gjennom å koordinere og tilpasse tjenestebehovet ut fra strategien og målene som virksomheten har. Standardene vi har på området hjelper virksomheter til å
  • forbedre kvaliteten av FM-tjenestene
  • forbedre produktivitet, effektiv drift og økt inntjening
  • utvikle motiverende arbeidsmiljø som gir økt trivsel
  • jobbe systematisk for å nå mål i strategien
  • skape en bærekraftig og mer effektiv bruk av ressursene
  • forbedre bedriftens omdømme
FM-familien består av to standardserier og en standard for arbeidsplassutforming:
  • NS-EN ISO 41000-serien. Serien består av 5 standarder, men det er flere under utvikling. I tillegg ledelsesstandarden NS-EN ISO 41001 («læreboka i FM») finnes det egne standarder for terminologi (41011), strategiske ressursvalg og utarbeidelse avtaler (41012), utvikling av en FM-strategi (41014) og nøkkelfaktorer (41013)
  • NS-EN 15221-serien. Serien består av 5 standarder for måling av kvalitet (-3), taksonomi/klassifisering (-4), prosesser (-5), måling av areal og volum (-6) og benchmarking (-7)
  • NS 6422 Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser
Adopted:

 

Innhold av samlingen (18)

NOK 630,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking

LanguageEngelskEdition: 1 (2013-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking

LanguageNorskEdition: 1 (2013-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6422:2018

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Workplace - Process guidance for development of office workplaces

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use (ISO 41001:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (ISO 41012:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Facility management — Scope, key concepts and benefits (ISO/TR 41013:2017)

LanguageEngelskEdition: 2021-03 (2021-03-19)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (ISO 41012:2017)

LanguageNorskEdition: 2018-06 (2021-11-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Facility management — Development of a facility management policy (ISO 41018:2022)

LanguageEngelskEdition: 2022-08 (2022-08-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Facility management — Development of facility management strategy (ISO 41014:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-09 (2020-10-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 852,00 (excl. VAT)

Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use (ISO 41001:2018)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
  1 - 18