NS 3926-1:2009

NOK 1 005,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging og utforming
English title: Visible safety way guidance systems (SWGS) in buildings - Part 1:Planning and design
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2009-10-01)
Superseded by: NS 3926-1:2017 Check Published
Number of pages: 44
Price:

NOK 1 005,00 (excl. VAT)
NOK 1 256,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.01
NS ICS 13
NS ICS 13.200
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne standarden beskriver utforming og bruk av visuelle komponenter til bruk for et ledesystem i landbaserte byggverk. Denne standarden inneholder generelle prinsipper som gjelder for visuelle ledesystemer med elektriske eller etterlysende komponenter. I tillegg angis spesiell informasjon relatert til hvert system, med vekt på å veilede i bruk av materiale, utforming, installasjon og vedlikehold av ledesystemer. Denne standard dekker ikke risikovurdering. Denne standarden inneholder ikke instruksjoner ved brann. Standarden gjelder ikke for maritim sektor, vei- eller jernbanetunneler der det eksisterer egne standarder. Denne standard inkluderer ikke ledesystemer med mulige taktile eller akustiske komponenter. Den inkluderer heller ikke krav til allmennbelysning i rømningsveier, med unntak av belysning som er brukt for å markere sikkerhetsutstyr eller spesielle bygningsdeler i fluktvei, slik som nødutgangsdører og trapper.
Committee: SN/K 270
Adopted: 2009-10-01
Withdrawn: 2017-09-01
ICS: 900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
13.200 - Kontroll av ulykker og katastrofer
91.040.01 - Bygninger generelt