Byggblankett 8406 A:2008

eBlankett
NOK 291,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 2 (2008-10-01)
Price:

NOK 291,00 (excl. VAT)
NOK 363,75 (with VAT)

Product information: Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406.
Adopted: 2008-10-01