NS-EN 13814:2004

NOK 2 179,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Fornøyelsesparker - Maskiner og konstruksjoner - Sikkerhet
English title: Fairground and amusement park machinery and structures - Safety
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2005-03-01)
Superseded by: NS-EN 13814-1:2019 Check Published
NS-EN 13814-2:2019 Check Published
NS-EN 13814-3:2019 Check Published
Number of pages: 184
Price:

NOK 2 179,00 (excl. VAT)
NOK 2 723,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.99
NS ICS 97
NS ICS 97.200
NS ICS 97.200.99
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet angir minstekravene som er nødvendige for en sikker konstruksjon, beregning, produksjon, installasjon, vedlikehold, drift, kontroll og prøving av følgende: mobile, midlertidige eller permanent installerte konstruksjoner og maskiner, for eksempel karuseller, husker, båter, pariserhjul, berg- og dalbaner, rutsjebaner, tribuner, membran- eller tekstilkonstruksjoner, boder, scener, telt og konstruksjoner for kunstneriske oppvisninger. Konstruksjonene over kalles heretter for fornøyelsesinnretninger og er beregnet på å bli installert flere ganger midlertidig eller permanent i tivoli og fornøyelsesparker eller andre steder uten at de skades, eller at sikkerheten svekkes. Dette dokumentet dekker ikke faste tribuner, installasjoner på byggeplassen, stillaser, flyttbare landbrukskonstruksjoner og enkle myntbetjente fornøyelsesinnretninger for barn som er beregnet for høyst to barn. Dette dokumentet kan likevel brukes i konstruksjonen av liknende bærende konstruksjoner eller personførende innretninger som ikke er spesielt nevnt her. Eksisterende nasjonale regler om arbeidssikkerhet berøres ikke av dette dokumentet. Dette dokumentet gjelder ikke for fornøyelsesinnretninger som er produsert før dette dokumentet blir publisert av CEN.
Committee: SN/K 107
Adopted: 2005-03-01
Withdrawn: 2019-08-01
ICS: 91.040.99 - Andre bygninger
97.200.99 - Annet underholdningsutstyr