NEK FEL

NOK 250,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 1 (1998-11-06)
Number of pages: 52
Price:

NOK 250,00 (excl. VAT)
NOK 312,50 (with VAT)

Included in: ATEX Komplett
Committee: NEK/NK64
Adopted: 1998-11-06
ICS: 922 - ATEX - Normsamling for installasjoner av elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv