NS-EN 806-1:2000

NOK 1 005,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger - Del 1: Generelt (innbefattet endringsblad A1: 2001)
English title: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General (Amendment A1:2001 incorporated)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2000-12-14)
Number of pages: 36
Price:

NOK 1 005,00 (excl. VAT)
NOK 1 256,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.60
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne europeiske standarden angir krav til og gir anbefalinger om dimensjonering, installasjon, endring, prøving, vedlikehold og drift av drikkevannsinstallasjoner i bygninger og i enkelte tilfeller også utenfor bygninger, men innenfor eiendommen (se figur 1). Standarden dekker rørsystemer, rørdeler og tilkoplede apparater installert for drikkevannsforsyning. Hvis det finnes privat drikkevannsforsyning innenfor eiendommens grenser, dekker denne standarden også rørsystemet fra tilknytningspunktet til den private vannforsyningen. Anvendelsesområdet slutter ved grensen for drikkevannsinstallasjonen nedstrøms. På dette punktet i installasjonen må det finnes et luftgap (f.eks. ved et kjøkkenarmatur) eller et beskyttelsesutstyr (f.eks. ved en slangekran).
Committee: SN/K 098
Adopted: 2000-12-14
ICS: 900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.140.60 - Vannforsyningssystemer