NS 3420
Illustrasjon: iStock

Hvordan skaffe seg NS 3420

NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

Hvordan brukes NS 3420?

NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Til grunn for systemet ligger kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Tilgjengelige produkter

Du kan kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag.

Abonnementsordninger

Standard Online tilbyr abonnementsordninger. Tegner du abonnementsavtale med oss, er du trygg på alltid å ha oppdatert produkt til fast pris per år. I tillegg til den tradisjonelle "abonnement på web" -tjenesten er NS 3420 også tilgjengelig som eBok.
 
eBoken har utvidet funksjonalitet, blant annet:

  • Suverene søkemuligheter
  • Mulighet for å ha flere deler åpne samtidig
  • Utskrift, samt mulighet for å velge og skrive ut enkeltsider eller merket område
  • Klippe- og limefunksjon av mindre utdrag fra standarden til intern bruk i virksomheten,
    i anbud og i rettsdokumenter

Har du allerede et abonnement på web, kan du bestille eBoken og legge den til i abonnementsløsningen din. Dersom du har abonnement på web på NS 3420 fra før, tilbyr vi en gunstig overgangspris til deg som ønsker å bytte til eBok.

Les mer om abonnement på NS 3420 på web her

Les mer om abonnement på NS 3420 eBok her

 

NS 3420 Databaseversjon

Databaseversjonene kan brukes sammen med programvare for å utarbeide blant annet beskrivelser, kalkulasjoner, prising og oppfølging av byggesaker

Les mer om NS 3420 programvare og leverandører av disse her

 

Kurs i NS 3420

Vi tilbyr flere kurs innenfor NS 3420. Se oversikt over tilgjengelige kurs på våre kurssider. Kursoversikten oppdateres jevnlig.

Kurs i NS 3420

 

NS 3420 fagsider

For faglig stoff om NS 3420 gå til våre fagsider

Sales and Support

Shopping guide

Telephone: +47 67 83 87 00

Business hours phone: mon-fri 8-16 (support 8-12)

Tilgang for små bedrifter

Du som driver en bedrift med opp til 3 ansatte kan få tilgang til NS 3420 for en rimeligere pris.

Les mer

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 21 900,00 (excl. VAT)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access

NOK 11 750,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 for Grunn- og terrengarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access

NS 3420 Samling - Tømrer

Standardsamling

NOK 8 400,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 for Tømrerarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access

NS 3420 Samling - Elektro

Standardsamling

NOK 10 200,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 innenfor Elektro. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access

NS 3420 Samling - VVS

Standardsamling

NOK 10 200,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 innenfor VVS. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access

NOK 17 575,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 for Bygg og Anlegg. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

LanguageNorskEdition: 1 (2017-08-22)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-0:2022

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering

LanguageNorskEdition: 19 (2022-01-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access