Norske brikkeutstedere

Her kan du laste ned en PDF med oversikt over norske brikkeutstedere/bomveiselskaper som er registrert etter NS-EN ISO 14816.

Oversikten viser CS1-nummer (ID) for selskaper som skal drive med utstedelse av brikker til:

  • Brukere av adgangskontrollsystemer
  • Kortutstedelse i prosjektet Elektronisk Billettering i Trøndelag
  • Utstedere av brikker for bomveier (bomveiselskaper)

Nummer skal registreres hos Standard Norge eller hos representant utpekt av denne.

Forespørsel om registrering sendes til Standard Norge.

Norske brikkeutstedere registrert etter NS-EN ISO 14816 (oversikt per29. april 2021).

Sales and Support

Shopping guide

Chat: Ask us online

Telephone: +47 67 83 87 00

Business hours chat/phone: mon-fri 8-16