NEK EN 60204-1:2018 (nett)

NOK 1 335,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning - Del 1: Generelle krav
English title: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 6.N (2018-10-01)
Supersedes: NEK EN 60204-1:2006 Alert Withdrawn
NEK EN 60204-1:2006 Check Published
Number of pages: 141
Price:

NOK 1 335,00 (excl. VAT)
NOK 1 668,75 (with VAT)

Scope: NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene. Driver du eller ditt firma med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, så bør denne standarden benyttes. Tillegg B inneholder et spørreskjema/sjekkliste som kan benyttes mellom maskinbygger og kunde/leverandør.
Committee: NEK/NK44
Adopted: 2018-10-01