NORSOK S-002 N:2018+AC:2018

Standard
NOK 1 790,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Arbeidsmiljø
English title: Working environment
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 5 (2018-06-25)
Supersedes: NORSOK S-002N:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 112
Price:

NOK 1 790,00 (excl. VAT)
NOK 2 237,50 (with VAT)

Included in: NORSOK komplett
Scope: Målet med denne NORSOK-standarden er å sikre at utformingen av innretningen bidrar til et godt arbeidsmiljø i driftsfasen. MERKNAD Krav til arbeidsmiljø er gitt i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og i Ptil sine forskrifter. Målgruppen for denne NORSOK-standarden er alle parter som er involvert i utforming og verifikasjon av prosjekter. Denne NORSOK-standarden gjelder primært utforming av nye innretninger eller oppgradering av eksisterende innretninger for offshore boring, produksjon, anvendelse og rørtransport av petroleum, innbefattet boligenheter for disse aktivitetene. Denne NORSOK-standarden fastsetter krav til utforming knyttet til arbeidsmiljøet på oljeinnretninger, samt krav til systematisk styring av arbeidsmiljødesign i prosjektutviklingen. Deler av denne NORSOK standarden kan anvendes ved verifikasjon av eksisterende anlegg. Denne NORSOK standarden kan anvendes ved utforming av landanlegg i petroleumsindustrien. Denne NORSOK standarden skal anvendes til å sikre grensesnittet mellom innretning og maskin eller kran og det totale arbeidsmiljøet i utstyrspakker eller områder som består av flere enkeltmaskiner. Det betyr at områder rundt kran eller maskin inkludert tilkomst for vedlikehold, belysning, støy etc. skal følge denne NORSOK standarden. Dette gjelder også inne i og rundt utstyrspakker som ikke er definert som en maskin.
Committee: SN/K 114/EG S
Adopted: 2018-06-25
ICS: 75.180.01 - Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt
913.13 - NORSOK del S - Safety (SHE)