NS-EN ISO/IEC 25063:2017

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: System- og programvareteknikk - Kvalitetskrav og evaluering av systemer og programvareprodukter (SQuaRE) - Felles industriformat (CIF) for brukervennlighet: Beskrivelse av brukskontekst (ISO/IEC 25063:2014)
English title: Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description (ISO/IEC 25063:2014)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2017-08-01)
Number of pages: 44
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 35
NS ICS 35.080
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 143
Adopted: 2017-08-01
ICS: 35.080 - Utvikling av programvare og systemdokumentasjon