NEK 439-B:2013

NOK 1 485,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B
English title: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part B
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 2.N (2014-05-01)
Supersedes: NEK EN 60439-4:1999 Alert Withdrawn
NEK EN 60439-5:1998 Alert Withdrawn
NEK 439:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 139
Price:

NOK 1 485,00 (excl. VAT)
NOK 1 856,25 (with VAT)

Scope: Denne Del B av NEK 439:2013 inneholder følgende: NEK 439-4 Tavler for byggeplasser NEK 439-5 Tavler og kabelskap for allmenne forsyningsnett NEK 439-6 Kanalskinnesystemer NEK 439-7 Tavler for marinaer, campingplasser, markedsplasser, ladestasjoner for elektriske kjøretøy NEK 439 består av tre deler: A, B og C. Del A inneholder NEK EN 61439-1, -2 og -3. Disse normene stiller generelle krav til elektriske lavspenningstavler, tavler for elkraftfordeling og styring (PSC-tavler) og tavler som skal betjenes av ikke-sakkyndige personer (for eksempel tavler i boliger). Del B inneholder NEK EN 61439-4, -5, -6 og NEK IEC/TS 61439-7. Normene inneholder tilleggskrav for tavler til byggeplasser, kabelskap for allment forsyningsnett, kanalskinnesystemer, tavler for marinaer og campingplasser. Sistnevnte dokument er en teknisk spesifikasjon om ladestasjon for elektrisk kjøretøy og liknende. Del C er en guide som skal understøtte god kvalitet ved spesifisering av tavler, kanalskinnesystemer og kabelskap.Det gjøres oppmerksom på at kravene i del B må ses i sammenheng med de generelle kravene angitt i NEK EN 61439-1, som er plassert i del A. For virksomheter som utelukkende skal bestille tavler eller kanalskinnesystemer, kan kjøp av del C være tilstrekkelig. Del A og B bør likevel være tilgjengelig i den grad bestiller også deltar i kontroll av leveransen.
Adopted: 2014-05-01