NEK FME

NOK 420,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 2 (2002-01-01)
Number of pages: 56
Price:

NOK 420,00 (excl. VAT)
NOK 525,00 (with VAT)

Included in: ATEX Komplett
Committee: NEK/NK18
Adopted: 2002-01-01
ICS: 922 - ATEX - Normsamling for installasjoner av elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv