NEK 400.E:2010

NOK 980,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
English title: Electrical low voltage installations
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Engelsk
Edition: 4.E (2010-01-17)
Superseded by: NEK 400:2014 Alert Withdrawn
Number of pages: 488
Price:

NOK 980,00 (excl. VAT)
NOK 1 225,00 (with VAT)

Product information: NEK 400:2010 er en samling av i alt 41 enkeltnormer (delnormer). Samlet sett gir normserien minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. De enkelte delnormer må derfor sees i sin rette sammenheng. Hver delnorm (bortsett fra normene i NEK 400-8 som er rent nasjonale) er forankret i tilsvarende internasjonal norm fra CENELEC of/elelr IEC. NEK 400:2010 har flere endringer og oppdateringer fra NEK 400:2006, samt den nye delnormen (823).
Committee: NS
Adopted: 2010-01-17
Withdrawn: 2014-07-01