NEK 439:2010

NOK 1 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Lavspennings koblings- og kontrolltavler
English title: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (består av NEK 439-0, -1 og -2)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.N (2010-05-31)
Superseded by: NEK 439-A:2013 Check Published
NEK 439-A:2013 Check Published
NEK 439-B:2013 Check Published
NEK 439-B:2013 Check Published
NEK 439-C:2015 Check Published
NEK 439-C:2015 Check Published
Number of pages: 176
Price:

NOK 1 630,00 (excl. VAT)
NOK 2 037,50 (with VAT)

Product information: Tavlenormen består av følgende deler: NEK 439-1:2010 ”Generelle krav” som er norsk utgave av NEK EN 61439-1:2009, NEK 439-2:2010 ”Tavler for elkraftfordeling og styring (PSC-tavler)” som er norsk utgave av NEK EN 61439-2:2009 og NEK 439-0 ”Guide for spesifisering av tavler”
Committee: NS
Adopted: 2010-05-31
Withdrawn: 2013-03-01